CZ / EN

Škola hrou na vysoké škole?

Teorie J. A. Komenského, „Škola hrou“, má stále vynikající výsledky. I v mnoha současných mateřských i základních školách se podobné metody úspěšně uplatňují. Není se co divit. Dětem se výuka formou hry líbí, učitelé i většina rodičů jsou spokojení. Je ale možné uplatňovat princip škola hrou také na vysoké škole? 

Mnoho pedagogů vyžaduje od studentů středních i vysokých škol převážně teoretické znalosti. Zaměstnavatelé přitom hledají čím dále hůře pracovníky, který umí víc než jen definice a vzorečky. Od absolventů očekávají, že dokáží naučené teorie „uchopit“ a použít v praxi. Proto mají výjimečný význam pedagogové, kteří dokáží své studenty motivovat k účasti na projektově orientované výuce. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze takoví jsou.

Příprava a organizace projektů, do kterých se studenti s chutí zapojí, je náročná, ale přináší skvělé výsledky i pro budoucí uplatnění absolventů. Důležité je dát dohromady tým, objevit u jeho členů schopnosti pro určitou specializaci, radit jim při samostatné práci a vést je tak, aby je to bavilo a dokončili složitý projekt i za cenu námahy a drobných neúspěchů.

prumysl/pribehy/FS10_water.jpgJedním z příkladů je konstrukce studentské formule pro mezinárodní soutěž Formula Student. Tým třiceti studentů musí každým rokem postavit novou formuli, která pak prochází přísným hodnocením komisařů. Musí prokázat inovace, možnost efektivní výroby i příznivé výsledky na několika závodech v Evropě. „Letošní výsledky desáté formule byly v soutěži několika set vysokých škol světa velmi dobré. Na závodech v mosteckém autodromu dokonce obsadili třetí místo.“, říká ing. Radek Tichánek, který se o tým studentské formule CTU Cartech za akademickou sféru stará. 

prumysl/pribehy/sachy_01.jpgAni šachy na Fakultě strojní nemusí být jen společenskou hrou. Libor Beránek doplnil výuku technologie obrábění o výukový projekt „Šachová partie“. Tým studentů pod vedením Pavla Nováka dostal možnost projít si celý životní cyklus výrobku, od ideového návrhu produktu až po výrobu a kontrolu kvality. Každý student se věnuje určité fázi, od optimalizace konstrukce, přes tvorbu programů pro CNC obráběcí stroje, optimalizaci volby nástrojů a řezných podmínek pro efektivní produkci a ekonomiku výroby. Na samotnou výrobu navazuje i kontrola kvality výrobků podle výkresové dokumentace s využitím technologií souřadnicového měření. Výsledkem je kompletní sada kovových figurek se šachovnicí. Mnozí návštěvníci brněnského veletrhu MSV 2018 si s nimi s chutí zahráli.

prumysl/pribehy/vizitkomat_01.jpgVe studentském projektu Vizitkomat je propojena řada nových technologií v duchu . Vyvinutý přístroj obsahuje několik automatizačních technologií, které se používají v průmyslu a při tisku. Obsluha je jednoduchá. Zájemce o studium si na mobilu najde webovou stránku fakulty, vybere si studijní obor a požádá o vygenerování QR kódu. Kód pak přiloží na kameru přístroje, který vytiskne požadované informace. Na papíru formátu A5 budou nahoře stručné informace o fakultě a vybraném studijním oboru. V pravém dolním rohu přístroj vytiskne osobní vizitku s předem zvolenými údaji.
Vedoucí projektového týmu, ing. Martin Nečas, ví dobře, že je obtížné najít projekt, ve kterém všichni studenti najdou pozici, ve které si vhodně uplatní. „Každý z pětičlenného týmu studentů musel vnést do projektu své znalosti, dovednosti i zkušenosti – z konstruování, elektroniky, softwarového inženýrství, automatizace, CNC obrábění, 3D tisku a z dalších technologií. Vizitkomat demonstruje tvořivost, schopnosti a cílevědomost talentovaných studentů při realizaci komplexních strojírenských zařízení.“ Dodává k tomu, že zdařilý výsledek je cennější i proto, že žijeme v relativním dostatku a překonávat pohodlnost stojí někdy velkou námahu.

Studenti, kteří se podíleli na vzniku formule, šachové partie nebo vizitkomatu nelitují vynaložené námahy ani osobního času, který projektům věnovali. Vědí, že tím jejich cena na trhu práce stoupla. Vědí, že budoucí zaměstnavatelé vždy dají přednost uchazečům, kteří dokáží víc než jiní, kteří o tom jenom něco četli nebo zaslechli.  

-lak-