CZ / EN

Kolejová vozidla mají slibnou budoucnost

„Kolejová vozidla mají slibnou budoucnost“, tvrdí docent Josef Kolář z  Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní ČVUT a člen dozorčí rady Českých drah.  

Proč si myslíte, že důležitost kolejových vozidel bude narůstat?  

Vyplývá to z Bílé knihy o dopravě, programového dokumentu Evropské unie. Již před sedmi lety stanovil základní cíle: Rozvíjet mobilitu, ale zbavit ji závislosti na uhlovodíkových palivech, které nyní v dopravě pokrývají 96 % energie. Ukládá zásadním způsobem snížit produkci CO2 dopravou, a to ve srovnání s výchozí úrovní roku 2008 o 20 % do roku 2030 a o 70 % do roku 2050. To bude mít dopad na výrobce vozidel i dopravce.

Jsou takové cíle snižování emisí reálné i v ČR?

Jsou, ale jejich splnění závisí na mnoha podmínkách. Stát musí především mít kvalifikované koncepce energetiky a dopravy a bez výjimek je plnit. Z nich pak zřejmě vyplyne, že je nutné intenzivně rozvíjet elektrifikovanou kolejovou dopravu, tj. moderní městskou hromadnou dopravu (tramvaje, metro) a osobní a nákladní železniční dopravu.

pracoviste/12921/projekty/12120/kolejovavozidla/Obrazek1.pngZatím převládají v dopravě osob a přepravě zboží automobily. Proč si myslíte, že je železniční doprava lepší?

Správně organizovaná elektrifikovaná kolejová doprava představuje jeden z nejefektivnějších dopravních systémů 21. století. Elektrická trakce je nejméně závislá na uhlovodíkových palivech a navíc systém elektrického pohonu nabízí u vozidel MHD a příměstské železnice možnost rekuperace. Několik automobilek dokonce vyvíjí i elektrické kamióny, ale hybridní pohonné systémy ani stavby trolejových vedení nad jízdními pruhy dálnice se zatím nejeví jako efektivní náhrada železnice.

Jak si naplňování cílů představujete konkrétně?

Možností je více a budou mít smysl jen jako provázaný systém. Nákladní dopravu nad 300 km převést ze silnic na zmodernizovanou železnici. Meziměstskou silniční osobní a nákladní dopravu nahradit na hlavních přepravních tazích železnicí. Vysokorychlostní železnicí nahradit v prostoru kontinentů leteckou dopravu. A ve městech rozvíjet hromadnou dopravu s elektrickými pohony a automobily se spalovacími motory nahrazovat elektromobily, především zásobovacích dodávek.   

Navazuje na tyto cíle výchova odborníků pro budoucnost kolejové dopravy?

Úkolem absolventů fakulty strojní bude především navrhovat, vyvíjet a zkoušet moderní vozidla a řešit jejich opravy. Spolupracujeme s řadou průmyslových podniků a vznikají z toho i výborné diplomové práce. Když k tomu přičtete fakt, že firmy mají o absolventy zájem již v době studia, tak to snad prokazuje, že je na budoucnost kolejové dopravy připravujeme dobře.

pracoviste/12921/projekty/12120/kolejovavozidla/stand.jpg