[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Magisterské

Magisterské

 • CFD Modeling and Simulation of Indoor Air Flow - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Tepelné prostředí v pěší zóně městské zástavby - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, rezervované téma
 • CFD simulace aerosolu tuhých částic - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Vytápění a chlazení kabiny elektromobilu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Studie vytápění činžovního domu 2019/20 - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Posouzení chování hydraulické centrály 2019/20 - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Porovnání provozních a investičních nákladů na vytápění a simulace teplotních profilů (MGS TŽP obhajoba 2019) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Klimatizace hotelového objektu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, František Drkal, rezervované téma
 • Větrání a klimatizace průmyslového objektu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, František Drkal, téma k dispozici
 • Středotlaká pneumatická doprava - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Experimentální ověření CFD modelu aerodynamického zdroje hluku - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Provoz tepleného čerpadla země-voda - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Energy Consumption of AC System - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Porovnání přípravy teplé vody v kombinovaných zásobnících tepla - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Efficiency of air source heat pumps in Europe (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Klimatizace televizního studia - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Richard Nový, téma k dispozici
 • Větrání a hluk plynové kotelny - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Richard Nový, téma k dispozici
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (Hydraulické podmínky u jezdeckého napojení otopných těles) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Tlakové ztráty prvků otopných soustav - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Filtrační materiály a systémy - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Condensation risk of high temperature cooling systems in European countries (Riziko kondenzace u vysokoteplotních chladicích systémů v evropských zemích) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, rezervované téma
 • Vizualizace solární geometrie - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Simulace budovy, vytápění, větrání a klimatizace v programu IDA-ICE - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Variantní vytápění vily pro IB ar 2019/20 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Umístění sálavé otopné plochy v kanceláři pro IB ar 2019/20 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Hemerka, rezervované téma
 • Korelace mezi aerodynamickým hlukem a prouděním - více
  3901T000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Paralelní výroba tepla a chladu tepelnými čerpadly - více
  3901T000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Energeticky nulový rodinný dům - více
  3901T000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Využití nezasklených kolektorů pro odvod tepla z chlazení - více
  3901T000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Problematika odkouření tmavých plynových zářičů - více
  3901T000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Posouzení využití čističek vzduchu - více
  3901T000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Vysokoteplotní klimatizační systémy - více
  3901T000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP