[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Magisterské

Magisterské

 • CFD Simulation of Indoor Air Flow Based on Different Methods of Turbulence Modeling (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, rezervované téma
 • CFD simulace aerosolu tuhých částic - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Vytápění a chlazení kabiny elektromobilu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Optimalizace rozvodu vody v sálavém panelu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Tepelné prostředí v pěší zóně městské zástavby - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Studie vytápění nájemního domu MGS 2020/2021 - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Posouzení provozních fází termohydraulického rozdělovače MGS 2020/2021 - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Nová metodika stanovení provozních parametrů plynových zářičů (MGS TŽP obhajoba 2021) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Středotlaká pneumatická doprava - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Experimentální ověření CFD modelu aerodynamického zdroje hluku - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Spotřeba energie na klimatizaci budov - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Efficiency of air source heat pumps in Europe (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Využití solární energie ve výrobním závodě Lindab - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Větrání a hluk plynové kotelny - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Richard Nový, téma k dispozici
 • Klimatizace televizního studia - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Richard Nový, téma k dispozici
 • Filtrační materiály a systémy pro průmyslovou filtraci - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Simulační posouzení energetické flexibility budov v rámci konceptu chytré sítě - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • CFD analýza fasádní klimatizační jednotky využívající termoelektrický článek - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Výkon rotačních regeneračních výměníků - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Calculation of Solar Radiation according to ASHRAE (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Simulace budovy, vytápění, větrání a klimatizace v programu IDA-ICE - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Vizualizace solární geometrie - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Umístění sálavé otopné plochy v kanceláři pro IB 2020/21 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Studie efektivity sálavých panelů/pasů určených primárně pro vytápění v režimu chlazení (MGS IB obhajoba 2021) - více
  3901T000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Metody stanovení zrnitosti tuhých částic - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Korelace mezi aerodynamickým hlukem a prouděním - více
  3901T000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Optimalizace rekonstrukce budovy - více
  3901T000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Využití zpětného získávání tepla systémů technického zařízení budov - více
  3901T000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Sledování kvality vnitřního prostředí v bytech - více
  3901T000 - bez oboru, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Návrh řízení energetické odezvy rodinného domu a jeho systémů na základě požadavků elektrické sítě s použitím simulačního prostředí (Obor: Inteligentní budovy) - více
  3901T000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Měření, regulace a vizualizace vzduchotechnických zařízení v laboratořích ústavu - více
  3901T000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP