CZ/EN

Aktuality

Zveme vás na Den otevřených dveří

Publikováno: 22. 02. 2019

Zveme všechny zájemce o studium i jejich rodiče na „Den otevřených dveří“ Fakulty strojní ČVUT v Praze, který proběhne formou přednášky o studijních možnostech na fakultě a diskuze s děkanem fakulty a pedagogickým proděkanem.


PROGRAM

  • Den otevřených dveří proběhne v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická).
  • Budova fakulty bude otevřená od 9.30 hodin.
  • V 10.00 hodin začne přednáška o možnostech studia a uplatnění absolventů naší fakulty.
  • Nejprve vás přivítá děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
  • Následovat bude prezentace studijních možností na fakultě, proděkana pro pedagogickou činnost, doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc.
  • Po prezentaci bude prostor na dotazy a diskuzi se zástupci fakulty.
  • Můžete se zeptat na vše, co souvisí s přihláškou ke studiu a hned jí také na místě se všemi přílohami odevzdat.
  • Po přednášce a diskuzi nabízí zájemcům děkan fakulty prohlídku laboratoře mechatroniky.


A pamatujte: „Strojař má jistou kariéru v éře robotů a umělé inteligence“.


Vybírejte už nyní ČÍM CHCETE BÝT !

Zástupci fakulty na Dnech otevřených dveří rádi odpovědí na jakékoli otázky. U nich se lze také přihlásit na individuální prohlídku laboratoří fakulty.