CZ/EN

Aktuality

ČVUT v Praze vystavovalo na MSV Brno 2018

Publikováno: 09. 10. 2018

Mezinárodní charakter 60. ročníku brněnského strojírenského veletrhu potvrdil zájem vystavovatelů z téměř padesátky zemí světa. Hlavním lákadlem pro ně nebyla veletržní tradice ani strategická poloha na mapě Evropy, ale hlavně základní téma - Průmysl 4.0. Výsledky výzkumu a vývoje prezentovalo také pět českých univerzit, ČVUT v Praze, VUT Brno, TU Liberec, ZU Plzeň a UP Olomouc. Veletržní medaile letos ČVUT minuly, zlato si odvážely VUT Brno za Hybridní čerpací systém a ZU Plzeň za Kraken – frézovací hlavu nové generace. Přesto vyvolala účast ČVUT na MSV Brno 2018 zaslouženou pozornost veřejnosti i médií. 

Expozici ČVUT v Praze navštívil v den zahájení MSV rektor ČVUT v Praze, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Prohlédli si exponáty a prezentujícím zaměstnancům popřáli hodně trpělivosti a ochoty při poskytování informací a předvádění exponátů. Během pěti dnů se pak tisíce návštěvníků seznamovaly s funkčními exponáty fakulty strojní. Největší zájem vyvolávala Formule Student, se kterou studenti letos obsadili v Mostě třetí místo a také ukázka Automatizace procesu kontroly kvality s použitím souřadnicového měřicího stroje ZEISS DuraMax a spolupráci s průmyslovým robotem YuMi. Jiné návštěvníky zajímaly další exponáty fakulty strojní, šachové figurky jako ukázka projektované výuky, kolový mobilní robot, který dokáže přejíždět překážky vyšší, než činí poloměr kola a samozřejmě komplexní mechatronické zařízení Vizitkomat, které je ukázkou trendu Průmysl 4.0.

Velký úspěch měla Fakulta strojní ČVUT v Praze i v doprovodném programu. Konference „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“, pořádaná Ústavem řízení a ekonomiky Fakulty strojní, se těšila značnému zájmu odborníků. Na konferenci „Made in Czechoslovakia“, pořádanou skupinou MAFRA, zase upoutala značnou pozornost přednáška Ing. Jan Smolíka, Ph.D. „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“. Může nás těšit i mediální ohlas. Hospodářské noviny v příloze Veletržní noviny věnovaly exponátům i ekonomické konferenci Fakulty strojní ČVUT v úterním vydání větší prostor než jiným univerzitám.
 
-lak-

Fotogalerie