CZ/EN

Aktuality

Konference SUSEN 2018

Publikováno: 09. 10. 2018

Konference SUSEN 2018 je pořádána společností Centrum výzkumu Řež s.r.o. v rámci projektu Výzkum pro SUSEN, který je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Letošní již 3. ročník je zaměřen na pokročilé technologie jaderných reaktorů IV. generace. Konference proběhne 18. 10. 2018 od 9.00 hodin na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6. V úvodu konference vystoupí Nils Roke, předseda European Energy Research Alliance, s prezentací Status of Energy Research in EU a Eugene Schwageraus z Cambridge University s prezentací New Builds in Great Britain. V rámci konference budou dále představeny jednotlivé systémy reaktorů IV. generace a aktivity, které ve výzkumu a vývoji probíhají ve světě a v České republice.

Součástí konference bude i posterová sekce představující celé portfolio výzkumných a vývojových aktivit probíhajících v Centru výzkumu Řež a prezentace vítězných dizertačních prací oceněných v soutěži České nukleární společnosti, ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež.