CZ/EN

Aktuality

Mimořádné kolo přijímacího řízení

Publikováno: 15. 06. 2017

Přijímání přihlášek v mimořádném kole bude otevřeno 12. června 2017 a zůstane otevřené až do 15. září 2017, aby byli uchazeči schopni dodat maturitní vysvědčení, i když budou maturovat až v září.

Výnos děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze najdete zde.

Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů najdete zde.


Po zkušenostech z minulých let, kdy nemalé procento studentů studium nedokončilo, vypracovala fakulta systém, jehož využití pomohlo v prvních dvou letech zachránit meziročně zhruba 50 studentů.

V čem tento systém spočívá, vysvětlil proděkan pro pedagogiku doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.: „Na základě dlouholetých zkušeností vznikl počítačový program, který nás na základě průběžného sledování studijních výsledků a jejich srovnáváním s výsledky z minulých let, upozorní na ohrožené studenty. Následně tyto studenty adresně zveme na konzultace, při kterých problém rozebereme a radíme jim, jak se zachovat, aby obstáli a neskončili studium předčasně“.

„Bohužel někteří studenti naše vyzvání ignorují a poradit se nepřijdou,“ komentuje situaci děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., „procento zachráněných by pak mohlo být ještě vyšší. Je to škoda o to větší, že strojaře náš průmysl velice potřebuje a velice se mu jich nedostává. Plyne z toho věc pro naše absolventy neobyčejně příjemná – pokud chtějí, mají zaručenou práci už během studia, firmy se o ně perou, a jejich nástupní platy patří na pracovním trhu mezi ty nejvyšší.“