CZ/EN

Aktuality

Den otevřených dveří

Publikováno: 04. 11. 2016

Zveme vás na Dny otevřených dveří 9. a 10 listopadu 2016

> Sledujte aktuality na našem <

 

Co vás čeká při návštěvě FAKULTY DOPORUČENÉ ZAMĚSTNAVATELI V ROCE 2015 a NEJLEPŠÍ STROJNÍ FAKULTY podle žebříčku Hospodářských novin

 • Prohlídka Fakulty strojní ČVUT v Praze, včetně prohlídky vybraných pracovišť a laboratoří.
 • Seznámení s průběhem přijímacího řízení ke studiu.
 • Informace o studiu na naší fakultě.
 • Informace o perspektivách absolventů naší fakulty.

9. listopadu 2016 vám nabízíme 2 termíny pro návštěvu Fakulty strojní a to v 8.30, 11.00 hodin, kdy proběhne v posluchárně D2-256 přivítání děkanem prof. Michaelem Valáškem a přednáška pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka.

Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v hlavní budově naší fakulty na adrese:
Technická 4, Praha 6 – Dejvice (stanice Dejvická, metro A), 9. listopadu 2016!

Prohlédnout si můžete tyto laboratoře / prezentace:

 • Ústav strojírenské technologie
 • Formula student CTU CarTech
 • Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
 • Ústav procesní a zpracovatelské techniky
 • Ústav přístrojové a řídicí techniky

10. listopadu 2016 začne program od 9.00 hodin, kdy začíná v posluchárně A-214 přednáška proděkana pro pedagogiku doc. Jana Řezníčka.

Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v budově Karlovo náměstí naší fakulty na adrese:
Karlovo náměstí 13, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí, metro B), 10. listopadu 2016!

Prohlédnout si můžete tyto laboratoře / prezentace:

 • Ústav letadlové techniky
 • Ústav materiálového inženýrství
 • Ústav řízení a ekonomiky podniku

Vybírejte už nyní ČÍM CHCETE BÝT !

Připravte si otázky a my vám na ně rádi odpovíme na dnech otevřených dveří 9. a 10. listopadu 2016.

 

Podívejte se, jak probíhal Den otevřených dveří 3. února 2016 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, v Dejvicích!

Den otevřených dveří 3. 2. 2016 (Youtube)

Časosběrný snímek přednášky děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška a proděkana pro pedagogiku, doc. Jana Řezníčka, pořádané v rámci Dne otevřených dveří 3. února 2016 v posluchárně 256, Technická 4, Praha 6.