CZ / EN

Aktuality

Studujte v duchu čtvrté průmyslové revoluce na Fakultě strojní ČVUT v Praze!

Publikováno: 20. 07. 2016

Na čtvrtou průmyslovou revoluci reaguje navazující magisterský studijní program Průmysl 4.0, který formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika, zcela nově nabízí od akademického roku 2016/2017 Fakulta strojní ČVUT v Praze. Reflektuje současný stav, který plyne z digitální revoluce a navazujících technologických změn, a žádá si zároveň i nové studijní programy.

Aktuálně!

Studijní program Průmysl 4.0 je oficiálně akreditován MŠMT ČR a od 1. 10. 2016 do něj mohou být zapsáni noví studenti. Informace o studijním programu .

Tento studijní program je reakcí na koncept, nazvaný Průmysl 4.0, který odráží tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, jež plyne z revoluce digitální a navazujících technologických změn. Reflektuje současný stav, kdy se byznys přesouvá na internet a dodavatelé musejí být schopni pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků a s ohledem na to přizpůsobit i svá výrobní zařízení a technologie. Ty pak umožní vyrábět individualizované (tedy potřebám a představám jednotlivců co nejbližší) výrobky hromadně, s nízkými náklady a velmi krátkými dodacími lhůtami.

Podrobné informace včetně přihlášky ke studiu jsou k dispozici na adrese: https://fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/podminky-pro-prijeti-ke-studiu/
Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutné po jejím odeslání ze systému následně vytisknout, podepsat a osobně či v zastoupení (tedy nikoli poštou!) doručit společně s potvrzením o uhrazení poplatku 550 Kč za přijímací řízení na Studijní oddělení FS ČVUT v Praze, a to do pátku 16. září 2016 do 13,00 hodin.

Další informace:
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. (Jan.Reznicek@fs.cvut.cz) – proděkan pro pedagogickou činnost FS ČVUT v Praze

Přehled studijního plánu „Průmysl 4.0“

Název předmětu Přednášky Cvičení Zakončení
Mikroelektronika 2 1 kz
Mechanika mechanismů 2 2 z zk
Řízené mechanické systémy I 2 2 z,zk
Aditivní a alternativní technologie 2 2 z,zk
Automatizace montážních procesů 2 2 z,zk
Počítačové sítě a telekomunikace 2 2 z,zk
Podnikání na internetu 0 2 z
Projekt I 0 5 z
Elektrotechnika pro mechatroniku 2 1 kz
Simulace mechatronických systémů 2 2 z,zk
Řízené mechanické systémy II 2 2 z,zk
Simulace výrobních procesů 2 2 z,zk
Mechatronika 2 1 z, zk
Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví 2 1 kz
Distribuované systémy 2 2 z,zk
Projekt II 0 5 z
Statistická mechanika 2 2 z zk
Umělá inteligence 2 2 z zk
Projektování výrobních systémů 2 2 z,zk
Projektování informačních systémů 2 2 z,zk
Techniky řízení projektů 2 2 z,zk
Znalostní a datové inženýrství 2 1 kz
Cizí jazyk - A2 0 2 z,zk
Projekt III 0 5 z
Softwarové inženýrství 2 2 z,zk
Experimentální technika 1 2 kz
Syntéza a optimalizace mechanických systémů 2 1 z,zk
Průmyslové roboty a manipulátory 2 2 z,zk
Metrologie 2 2 z,zk
Rozpočetnictví a ekonom. hodnoc. projektů  1 2 z
Počítačové vidění a virtuální realita 2 2 z,zk
Projekt IV – diplomový projekt 0 8 z
Diplomová práce 0 0 z

Články z médií

http://byznys.ihned.cz/c1-65406400-cvut-jako-prvni-v-cesku-otevira-novy-obor-prumysl-4-0-na-digitalni-inzenyry-ceka-skoda-i-trinecke-zelezarny

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Zamerte-svoje-studium-na-budoucnost-Studujte-Prumysl-4-0-nebo-Letectvi-a-kosmonautika-na-CVUT-448364

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazska-fakulta-nabizi-zajemcum-novy-obor-letectvi-a-kosmonautika-20160819.html