CZ/EN

Aktuality

Mimořádný termín pro podání přihlášek ke studiu

Publikováno: 20. 06. 2016

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze stanovuje mimořádný termín pro podání přihlášek ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, se zápisem do akademického roku 2016/2017 pouze pro uchazeče, kteří konali/jí maturitu v roce 2016 na školách akreditovaných v ČR.

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 - Strojírenství, B 2342 – Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 – Výroba a ekonomika ve strojírenství se uchazeč přihlašuje pouze elektronicky vyplněním a elektronickým odesláním e-přihlášky ze systému, který bude do 16. září 2016 k dispozici pro všechny zájemce na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Vytištěnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutno doručit osobně nebo v zastoupení (nikoliv poštou) nejpozději do pátku dne 16. září 2016 do 13.00 hodin na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 – Dejvice, přízemí místnost T4:A2-48 (paní Jindřiška Moravcová – referentka pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů).

Celý text výnosu děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze č. 4/2016 najdete zde.