CZ / EN

Aktuality

Výběrové řízení na místa odborných asistentů FS

Publikováno: 21. 05. 2024

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, vypisuje podle § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na místa:

 1. Asistent pro Odbor pružnosti a pevnosti v rámci Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105) s odborným zaměřením na aplikovanou mechaniku pro oblast „topologická konstrukční optimalizace, FEM výpočty, programování v Pythonu“ a asistent pro oblast „práce s distribuovanými optovláknovými senzory pro měření deformací, datovou analýzu, měření s kompozity a programování v Pythonu“.
  INFO: doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D., tel. 22435-3229, tomas.mares@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent pro Odbor elektrotechniky Ústavu přístrojové a řídící techniky (12110) se zaměřením na problematiku pohonů a technickou kybernetiku.
  INFO: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., tel. 22435-2877, Tomas.Vyhlidal@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent pro Odbor automatického řízení Ústavu přístrojové a řídící techniky (12110) se zaměřením na matematické modelování, systémy řízení, optimalizační metody.
  INFO: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., tel. 22435-2877, Tomas.Vyhlidal@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent pro Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (12112) s odborným zaměřením na problematiku mechaniky tekutin a termodynamiku, aerodynamika a sdílení tepla. Důležitá je schopnost samostatné práce v prostředí MATLAB a LabView, a zkušenosti s publikováním v impaktovaných vědeckých časopisech.
  INFO: Ing. Michal Schmirler, Ph.D., tel. 22435-3236, e-mail Michal.Schmirler@fs.cvut.cz  
 
 1. Odborný asistent pro Ústav materiálového inženýrství (12132) se specializací na testování mechanických a chemických vlastností kovových materiálů ((specializace na aditivní výrobu kovových materiálů výhodou) a dále odborný asistent se specializací v oboru povrchových úprav (specializace na PVD povlaky a jejich testování výhodou). V obou případech práce na částečný úvazek. Požadavkem jsou pedagogické zkušenosti v bakalářském i magisterském studiu, zkušenosti s vedením projektů, publikační schopnosti (impaktované články).
  INFO: doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D., tel. 22435-7275, ladislav.cvrcek@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent pro Ústav výrobních strojů a zařízení (12135) s odborným zaměřením na problematiku laserových strojů a pokročilé laserové technologie.
  INFO: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., tel. 605-205-926, petr.kolar@fs.cvut.cz

 
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (pro odborného asistenta dosažení titulu CSc./Ph.D.) / doložená kvalifikace / praxe v příslušném oboru / vědecká a publikační činnost / morální a občanská bezúhonnost / znalost českého a jednoho světového jazyka.

Požadované doklady: přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / jmenovací dekret u docentů a profesorů / soupis publikační činnosti.

Přihlášky s požadovanými doklady se přijímají do 30. června 2024 v elektronické formě (PDF, JPG) na adrese: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.
 

Při přijetí nástup dle dohody s příslušným vedoucím ústavu.