CZ / EN

Aktuality

Úspěšný absolvent studia průmyslového managementu na Fakultě strojní

Publikováno: 22. 03. 2024

Ing. Albert Caban absolvoval studijní program Řízení průmyslových systémů na Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze. Studium zakončil diplomovou prací „Modelování ekonomicko-energetického potenciálu technologie V2G v dynamicky proměnném prostředí“, která byla za svojí mimořádnou komplexnost oceněna hned několikrát.

Minulý týden byla tato práce vyhodnocena v soutěži o Cenu Wernera von Siemense za rok 2023, mezi TOP 6 absolventských prací zabývajících se Chytrou infrastrukturou a energetikou.

Ještě před tím získala tato práce 1. místo a cenu prof. Františka Brabce v rámci soutěže diplomových prací Zvoníčkovy nadace, v tematické skupině „Řízení a ekonomika podniku“.

Významným oceněním je také Cena Františka Egermayera za nejlepší diplomovou práci v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvojem, kterou uděluje Česká společnost pro jakost.

Diplomová práce Ing. Alberta Cabana byla vypracovaná pod vedením Ing. Barbory Stieberové, Ph.D. z Ústavu řízení a ekonomiky podniku a mapuje různá hlediska využití baterií elektromobilů jako vyrovnávacího úložiště energie a díky navrženému komplexnímu modelu otevírá cesty, jak přínosy takovýchto systému ekonomicky vyhodnotit v dynamicky se měnících vnějších podmínkách.

Ing. Caban v současné době dále pracuje na této problematice v rámci doktorského studia na prestižní univerzitě TU Delft v Holandsku: https://www.tudelft.nl/en/

Fotogalerie