CZ / EN

Aktuality

Ukázali jsme důležitost studia strojního inženýrství

Publikováno: 09. 03. 2024

Základy strojního inženýrství jsou klíčové pro rozvoj nových technologií a hrají významnou roli v dosahování udržitelné budoucnosti. Proto jsme už po čtvrté v tomto školním roce otevřeli dveře zájemcům o studium strojařiny. Naše pozvání přijalo více než 180 návštěvníků, z nichž většina byli studenti středních škol a gymnázií z celé ČR.
Připravili jsme prezentace všech profilů bakalářského studia i prezentaci možností, které poskytuje navazující magisterské studium. Důležitou součástí bylo i setkání se studentskými týmy eForce Prague Formula, CTU AeroLab, CTU Space Research a CTU Robotics. Naši studenti přiblížili nejen svoje projekty, ale také detaily ze studentského života. Po přednášce o studiu následovaly prohlídky laboratoří, které ukázaly konkrétní práci strojních inženýrů a úlohy, které strojní inženýry připravují.

Chceme tak přiblížit veřejnosti a hlavně budoucím studentům, důležitost strojního inženýra v naší civilizaci. Zde je několik oblastí, ve kterých jsou strojní inženýři žádaní na trhu práce a důležití pro celou společnost:

  1. Inovace a vývoj nových technologií: Strojní inženýrství poskytuje základní principy a technické dovednosti potřebné k vytváření nových technologií a inovací. Inženýři pracují na vývoji nových materiálů, technologií výroby, energetických systémů a dalších aplikací, které mohou přispět k udržitelné budoucnosti.
  2. Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie: Strojní inženýři se zabývají optimalizací energetických systémů a vývojem nových technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární energie, větrná energie, hydraulická energie atd. Tyto technologie jsou klíčové pro snižování emisí skleníkových plynů a ochranu životního prostředí.
  3. Pokročilé výrobní procesy a recyklace: Strojní inženýři hrají důležitou roli v navrhování a optimalizaci výrobních procesů s důrazem na minimalizaci odpadu a zlepšení recyklace materiálů. Moderní technologie v oblasti 3D tisku, automatizace a robotizace výroby umožňují efektivnější využití surovin a snižování environmentálního dopadu.
  4. Transport a mobilita: Strojní inženýři pracují na vývoji efektivnějších a ekologičtějších dopravních prostředků, včetně elektrických vozidel, hybridních systémů a autonomních vozidel. Snaha o snížení emisí z dopravy a zlepšení účinnosti paliv je klíčová pro udržitelný rozvoj.
  5. Ochrana před katastrofami a přírodními jevy: Strojní inženýři se podílejí na vývoji technologií pro ochranu proti přírodním katastrofám, jako jsou zemětřesení, povodně nebo hurikány. Moderní technologie umožňují lepší předpovědi a monitorování těchto jevů a také navrhování odolnějších konstrukcí a infrastruktury.

Během studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze se můžete seznámit se všemi výše zmíněnými oblastmi a vybrat si zaměření, kterému se budete ve své kariéře chtít věnovat.

Stačí podat přihlášku do 31. března 2024 a postupovat podle těchto bodů: https://www.fs.cvut.cz/prijimaci-rizeni

Další možnost jak prozkoumat studium strojního inženýrství, máte například během stáží pro studenty posledních dvou ročníků středních škol a gymnázií, jejichž přehled najdete tady: https://ochutnej-strojarinu.cz/
 

Fotogalerie