CZ / EN

Aktuality

Setkání se studenty oceněnými Zvoníčkovou nadací

Publikováno: 09. 11. 2023

8. listopadu 2023 proběhlo v klubu „Rýsovna“ na Fakultě strojní ČVUT v Praze setkání se studenty oceněnými Zvoníčkovou nadací za nejlepší diplomové práce obhájené v roce 2022.

Se studenty se sešli zástupci nadace i vedení Fakulty strojní ČVUT v Praze, aby během neformálních rozhovorů mluvili o tom, co se jim při studiu dařilo, ale také o tom, co by se mohlo změnit. Předseda správní rady Zvoníčkovy nadace doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. poděkoval dnes už našim absolventům za jejich přínosné práce, které často nacházejí uplatnění v průmyslových podnicích nebo přispívají při řešení výzkumných projektů.

Děkan fakulty doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. popřál našim absolventům úspěch v jejich další práci, ať už v průmyslu nebo v doktorském studiu a ujistil absolventy, že mohou v budoucnu při řešení nějakého konkrétního problému v průmyslové nebo výzkumné praxi požádat o spolupráci svojí alma mater.

Fotogalerie