CZ / EN

Aktuality

Cena Wernera von Siemense 2023

Publikováno: 19. 09. 2023

26. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz  až do 30. listopadu 2023.

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských/absolventských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy (včetně např. IT a medicínských oborů). Snahou je tak přispět k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu ve všech vypsaných kategoriích i zvláštních oceněních. Výherci si v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé.

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu:
v každém roce je oceněn maximálně jeden účastník (jednotlivec nebo výzkumný́ tým)

2. Nejlepší pedagogický pracovník:
v každém roce je oceněn maximálně jeden účastník

3. Nejlepší diplomová práce:
v každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci – tři dvojice (student a jejich vedoucí/školitel práce)
je stanoveno pořadí vítězů 1., 2., 3., další pořadí vítězů není stanoveno

4. Nejlepší disertační práce:
v každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci – tři dvojice (doktorandi a jejich školitel)
je stanoveno pořadí vítězů 1., 2., 3., další pořadí vítězů není stanoveno

Zvláštní ocenění:

5. Ocenění za překonání překážek při studiu
v každém roce je ocenění uděleno pouze jednomu účastníkovi. Účastník/student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia na výše definovaných typech univerzit

6. Zvláštní cena generálního ředitele siemensu ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
v každém roce je ocenění uděleno maximálně jedné ženě. Porota hodnotí ženy vědkyně, které se umístily na oceňovaných místech (1., 2. nebo 3. místo v kategorii diplomová/disertační práce či členka výzkumného týmu), a udělí zvláštní ocenění nad rámec získané ceny. Jednotlivé poroty mohou doporučit kandidátku na zařazení do této kategorie

7. Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce zabývající se tématy konceptu průmysl 4.0
v každém roce je ocenění uděleno pouze jednomu účastníkovi. Účastník svou přihlášku podává zakliknutím příslušného pole v přihláškách do kategorií Nejlepší diplomová práce či Nejlepší disertační práce. Práce musí oborově spadat do oblasti Průmyslu 4.0

8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
v každém roce je ocenění uděleno pouze jednomu účastníkovi. Účastník svou přihlášku podává zakliknutím příslušného pole v přihláškách do kategorií Nejlepší diplomová práce či Nejlepší disertační práce

 

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a kandidátky a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.