CZ / EN

Aktuality

Proběhla konference PROCRAFT

Publikováno: 12. 09. 2023

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze proběhla v termínu 11. až 12. 9. 2023 konference ke končícímu evropskému projektu Procraft, shrnujícímu dosažené výsledky projektu ve výzkumu ochrany leteckých artefaktů (vraků) před jejich degradací, převážně korozí kovů hliníku a železa, z kterých byla jak civilní tak vojenská letadla v meziválečném a válečném období 2. světové války vyrobena.

Doc. Jaromír Fišer z Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze, je vedoucím výzkumného týmu se zaměřením na monitorování a neinvazivní preventivní ochranu vnitřního prostředí leteckých muzeí nebo hangárů, ve kterých jsou historická letadla a jejich artefakty vystaveny. V této oblasti úzce spolupracuje s Vojenským historickým ústavem Praha, který má v gesci Letecké muzeum Kbely.

Fotogalerie