CZ / EN

Aktuality

StreTech 2023

Publikováno: 28. 05. 2023

ČVUT v Praze pořádá ve středu dne 7. června 2023 konferenci a prezentaci zajímavých prací studentů středních škol Středoškolská technika 2023 – StreTech.

Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě naší univerzity. Témata nejsou nijak omezená, mohou mít zaměření technické, přírodovědné nebo také humanitní a umělecké. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a vhodné jsou i výsledky středoškolské výuky. Studenti je prezentují formou posteru, nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Nezáleží na tom, jestli práce bude prezentovat maturant nebo student prvního ročníku. Každý bude mít dostatečný prostor, ve kterém se v průběhu dopoledního workshopu návštěvníkům několikrát představí, přiblíží jim svůj exponát a odpoví na otázky.

Konferenci Středoškolská Technika - StreTech pořádá ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami od roku 2007. Konference se účastní studentské týmy ze středních škol, které prezentují práce z celého spektra vědních oborů - od humanitních až po technické. 

Momentky, filmové šoty nebo sborníky prezentovaných příspěvků ze všech minulých setkání a další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách konference StreTech:  http://www.fs.cvut.cz/stretech . Na této stránce také průběžně uvádíme aktuální informace.

StreTech 2023 proběhne tradičně na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, na chodbách 4. patra.

Sborník všech prezentací najdete TADY.