CZ / EN

Aktuality

Výsledky Konference studentské tvůrčí činnosti 2023

Publikováno: 26. 04. 2023

Konference Studentská tvůrčí činnost STČ 2023 zná své vítěze. Protože všechny práce studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze byly velmi dobré, bylo pro hodnotící komise těžké rozhodování, na jaké místo konkrétní práci umístit. Často rozhodovala pouze kvalita projevu a formální zpracování, protože obsahově byly všechny práce velmi přínosné.

Studenti prezentovali své práce v celkem 11 sekcích, rozdělených podle typu studia na bakalářské, magisterské a doktorandské. V některých sekcích se prezentací účastnili také zástupci z průmyslové sféry, kteří ocenili vysokou úroveň prezentovaných prací. Navíc mnoho prací mělo i své hmatatelné výsledky, např. 3D tiskárna nové koncepce, šestikolový robot tištěný na 3D tiskárně atd.

Během závěrečného vyhlášení výsledků dostali studenti na prvních 3 místech v jednotlivých sekcích věcné a finanční dary, které jim předávali vedoucí jednotlivých sekcí. Někteří z nich připomněli všem tvůrcům, že v inženýrské práci je potřeba neustále hledat nové nápady, a pro takové nadšené studenty jsou ochotni poskytnout veškerou možnou podporu.

Díky patří nejenom všem studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze, kteří se konference účastnili a předvedli, co umí, ale také všem členům hodnotitelských komisí a organizátorům této konference.

Anotace veškerých prací přihlášených do konference najdete zde: https://stc.fs.cvut.cz/sbornik_abstraktu_STC_2023.pdf

Veškeré fotografie z konference najdete ZDE.

Umístění nejlepších studentů v jednotlivých sekcích

Umístění Sekce / Jméno Název příspěvku
  Bakalářská  
3 Matouš Kmet Koncepční návrh UAV pro civilní a vojenské využití.
2 Marie Raušová Numerická simulace proudění krve v karotidě
1 Jan Přibyl Navržení a výroba uchopovače pro vstřikovaný kryt elektroměru
     
  Magisterská M1  
3 Matyáš Bursa Mechanické vlastnosti stěny z hliníkové slitiny vyrobené aditivní technologií WAAM a jejich závislost na režimu svařování
2 Jakub Ullrich Multiparametrický model sil pro virtuální simulace obrábění
1 Ondřej Lerach Aplikace úzkých trysek pro vysokotlaké tryskání vodním paprskem
     
  Magisterská M2  
2 Jan Benda Renovace spektrometru SpecordM42/400 - Hardware
3 Lukáš Bláha Renovace spektrofotometru Specord M42/400 - Software
1 Lenka Cécile Mušková Simulace technik modulace třífázového napětí
     
  Magisterská M3  
3 Daniel Řehák Dotykové grafenové senzory tlaku pro robotické aplikace
2 Pavlína Šťastná Vnitřní lokalizace objektů v průmyslovém prostředí
1 Mohamad Ghaith Almasri 3D PRINTING OF ELECTRICAL MACHINES
     
  Magisterská M4  
2 Jaroslav Seifrt Návrh úchopné hlavice manipulačního robotu.
1 Jan Mohelník Robotický manipulátor
3 Josef Mudra Predikce posuvové rychlosti při souvislém řízení tří os obráběcího stroje
     
  Magisterská M5  
3 Ondřej Krejčí Vliv numerických parametrů na proudění s volnou hladinou v otevřených kanálech pomocí metody SPH
2 Jan Merunka Experimentální studie a numerické modelování proudění vlhkého vzduchu a kondenzace s využitím CFD simulací
1 Prokop Pučejdl Dynamická analýza elastického tělesa pomocí
metody konečných prvků
     
  Magisterská M6  
3 Albert Caban Modelování ekonomicko-energetického potenciálu technologie V2G v dynamicky proměnném prostředí
2 Jana Kvapilová New Technology of Food Long Time Storage - Cold Plasma
1 Lucie Šilingová Vliv dávky radiace a rychlosti extruze na kolagenní hmotu potencionálně využitelnou v biomedicínském inženýrství
     
  Doktoranská D1  
3 Ondřej Stránský The use of laser shock peening in additive manufacturing
2 Šimon Petrášek Optimization of process parameters for productive printing of 17-4PH steel
1 Martin Matušů Fatigue life prediction using dissipative heat during cyclic loading of additively manufactured AlSi10Mg specimens.
     
  Doktoranská D2  
2 Daniel Demovič Design and Measurement Techniques for Optimisation of a Ducted-fan Propulsion Unit
1 Lukáš Pacoň Using coarse meshes to accelerate unsteady 3-D CFD calculations of turbines coupled to a 0-D/1-D model
3 Lucie Hlavůňková Development of printing parameters of nickel based super alloys by LPBF method regarding surface integrity
     
  Doktoranská D3  
3 Ondřej Uher Methods of permeation measurment in composite materials
2 Adam Huněk Comparison of photogrammetry, phase-Doppler anemometry and light diffraction for aerosol size measurement.
1 Bohumil Kropík Flexural and Torsional Loading of Integrated Loop Technology Joint
     
  Doktoranská D4  
1 Tomáš Hlavatý Stefan-Maxwell multicomponent diffusion, reaction and non-isothermal flow of gas mixture in industrial packed beds
3 Jiří Teichman,
Ondřej Hladík
Communication analysis of LVICE2 spacecraft on near-equatorial elliptical Lunar orbit
2 Jakub Seidl Creating a simulation model of a tram and car accident

Fotogalerie