CZ / EN

Aktuality

Mimořádné kolo přijímacího řízení do bakalářského studia

Publikováno: 26. 04. 2023

Přijímání přihlášek v mimořádném kole přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Strojní inženýrství, je otevřeno od 1. května do 18. srpna 2023 na adrese: https://prihlaska.cvut.cz/

Přihláška se uzavře automaticky po ověření e-mailové adresy, úplném vyplnění a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (850 Kč). Pokud po provedení platby do 5 dnů neproběhne uzavření přihlášky a její zařazení do přijímacího řízení (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce), je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (tel.: +420 224 352 634 nebo +420 778 742 372 nebo email: 12922@fs.cvut.cz).

Následně je třeba dodat na Oddělení studijní do 7. září 2023 všechny chybějící dokumenty.

Konání přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 6. září 2023 od 10.00 hodin (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky na škole akreditované v ČR v letech 2021 až 2023). O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeč informováni v odpoledních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou a rozhodnutí o přijetí ke studiu bude při splnění všech dalších povinností vydáno dne 8. září 2023.

Konání zápisů do studia

Zápisy do studia v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultě strojní ČVUT v Praze končí dne 14. září 2023. Informace o možnostech a termínech zápisu budou uvedeny v e-přihlášce po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud uchazeči nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.
Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nezapíše v určeném termínu k zápisu do studia a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, bude Fakulta strojní ČVUT v Praze postupovat v souladu se Statutem ČVUT v Praze.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Do 31. října 2023 bude na (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.
 

Původní podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů najdete zde.
Upravený časový harmonogram je zveřejněn v příkazu děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, který najdete TADY.

Přihlášku najdete na této adrese: https://prihlaska.cvut.cz/

Poznat naší fakultu můžete TADY: https://fs.cvut.cz/poznej-strojarnu