CZ / EN

Aktuality

Business simulátor ve výuce na naší fakultě

Publikováno: 30. 03. 2023

Jak efektivně zapojit manažerskou simulační hru do výuky budoucích průmyslových manažerů? To byla hlavní otázka, kterou probírali první jarní den na Univerzitě v německém Wismaru, dr. Mirek Žilka vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze, profesor Kai Neumann děkan místní Ekonomické fakulty, prof. Daniel Tuček děkan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a spolutvůrce hry dr. Hušek ze společnosti Inekon Systems.

Zástupci dalších univerzit se seznámili se zkušenostmi s využitím tohoto interaktivního nástroje ve výuce, prostřednictvím online konference, která proběhla druhý den společného setkání ve Wismaru.

Studenti Fakulty strojní ČVUT mají možnost ochutnat tuto hru už v rámci bakalářského studia v rámci povinně volitelného předmětu Metody a nástroje pro manažerské rozhodování. Naplno si pak můžou užít role vrcholových manažerů v kurzu Virtuální podnikové řízení vyučovaného ve studijním programu Řízení průmyslových systémů.

A co nás čeká do budoucna? Věříme, že bude možnost utkat se na společném virtuálním trhu v mezinárodní soutěži studentských týmů.

Skupinové foto: Wismar UAS/ Mathias Wolf

Fotogalerie