CZ / EN

Aktuality

Otevíráme novou pozici pro PhD kandidáta / vědeckého pracovníka

Publikováno: 25. 03. 2023

Výzkumný záměr: výzkum se soustředí na studium využitelnosti energetických systémů budov (vytápění, příprava teplé vody, chlazení, větrání a místních OZE systémů) v kontextu chytré sítě a komunitní energetiky. Decentralizace energetiky a stále vyšší zapojení nestálých obnovitelných zdrojů představuje novou výzvu pro stabilitu sítě. Ačkoliv jednotlivé budovy představují z pohledu energetické soustavy velice malý spotřebič, agregací více budov v rámci koordinovaného řízení lze teoreticky dosáhnout využitelné odezvy na poptávku sítě a prioritně využívat čistou energii ze sítě v době její dostupnosti. Aktivní odezva na straně spotřeby budov může v budoucnu výrazně zvýšit akumulační schopnosti celé energetické soustavy a zároveň přinést finanční úspory konečným aktivním spotřebitelům. Avšak budova je sama osobě komplexním systémem a dopady na provoz a zvláště pak na kvalitu vnitřního prostředí při takto dynamických podmínkách mohou být značné a jsou stále předmětem výzkumu.
Pozice PhD kandidát / vědecký pracovník
Pracoviště ČVUT, Fakulta strojní  (0.3 FTE + 0.2 FTE PhD studium)
ČVUT, UCEEB  (0.5 FTE)
Výzkumné téma Systémy techniky prostředí budov reagující na stav sítě a jejich potenciál pro agregaci energetické flexibility
Související projekty Glocalflex https://glocalflex.eu/  ,  https://annex82.iea-ebc.org/
Předpokládaný platový rozsah (vč. stipendia) 40000 – 45000 CZK
~ 1660 – 1880 Eur
Ph.D. mentor Jan Hensen
Školitel specialista,
Projektový vedoucí
Vojtěch Zavřel,
Jiří Dostál
Hledáme
Motivovaného a samostatného výzkumníka v oblasti moderní energetiky s důrazem na energetické systémy budov a jejich chytré řízení s vazbou na vnitřní prostředí
Očekáváme
 • účast na výzkumných aktivitách v rámci běžících mezinárodních projektů (zejména Glocalflex)
 • aktivní znalost anglického jazyka (slovem i  písmem)
 • samostatný a odpovědný přístup
 • tvorba akademických výstupů (práce na projektových zprávách a prezentacích, vizualizace dat, publikační činnost)
 • prezentační dovednosti
 • základní znalost programování ideálně v prostředí Matlab nebo Python
 • znalost specializovaných simulačních softwaru v oblasti budov výhodou (TRNSYS, Modelica, IDA-ICE, apod.)
 • a hlavně nemít strach z nových věcí 
Nabízíme
 • Kreativní a inspirativní práce ve vědě a výzkumu
 • mít možnost vyšlapat nové cesty v rámci interakce budov s chytrou sítí
 • spolupracovat na pilotních projektech týkající se energetické soběstačnosti a flexibility budov
 • příležitost podílet se na přípravě a realizaci výzkumných projektů se zajímavými českými a zahraničními partnery
 • zajímavé a inovativní prostředí na pomezí akademie a firemního prostředí
 • být součástí pracovního týmu tvořený z mladých a ambiciózních spolupracovníků
 • možnost realizace vlastních nápadů a osobního rozvoje
 • firemní a týmové sportovní a kulturní akce
 • příspěvek na stravování a jazykové kurzy
 • možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • možnost pracovních výjezdů do zahraniční
 • zázemí významné vědecké instituce v ČR
 • 6 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
Kontaktní osoba: Vojtěch Zavřel, vojtech.zavrel@cvut.cz
Přihlaste se do výběrového řízení zaslání strukturovaného životopisu do 30.4.2023
Výběrové řízení bude probíhat v průběhu  května 2023 formou pohovorů s vyhlášením orientačně do 31.5.2023
Očekávaný nástup září / říjen 2023, případně dle individuální dohody