CZ / EN

Aktuality

Promoce v březnu 2023

Publikováno: 03. 02. 2023

Informace k promocím v březnu 2023

Promoce absolventů, kteří úspěšně ukončili studium v průběhu února 2023, se budou konat 17. 3. 2023.

 

Časový rozvrh promocí absolventů ČVUT v Praze, Fakulty strojní ve dnech 17. 3. 2023 (pátek), Betlémská kaple, Praha 1

  • 10.00 – Bakalářské studium, Navazující magisterské studium


Pokyny pro slavnostní promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze

Promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze se koná v pátek 17. března 2023  od  10:00 hod. v Betlémské kapli v Praze 1, Betlémské náměstí.

Sraz diplomantů je nejméně 1 hodinu před začátkem promoce v Betlémské kapli.

Studijní referentka seřadí diplomanty k slavnostnímu nástupu. Je nutné, aby každý diplomant setrval na určeném místě, neboť v tomto pořadí budou předávány diplomy. Po příchodu do kaple vstoupí diplomanti na vyhrazená místa podle určeného pořádku a zůstanou stát. Po nástupu předsednictva a hostů zazní česká státní hymna. Poté všichni usednou.

Další program následuje v tomto pořadí:

  • zahájení a uvítání hostů
  • projev rektora
  • hudební vložka
  • projev děkana
  • přednesení slibu
  • složení slibu na insignie ČVUT a předání diplomů
  • projev zástupce absolventů
  • závěr

Po skončení slavnostního aktu odchází nejprve předsednictvo, pak diplomanti. Očekáváme, že všichni přítomní dobrovolnou a uvědomělou kázní přispějí ke zdaru slavnosti a tím i dobré reprezentaci vysoké školy a své osobní. Diplomanty žádáme o dochvilnost!

Prosím, aby hosté zaujali svá místa nejpozději 15 minut před zahájením, bývá zvykem, že se začíná přesně! S ohledem na důstojnost slavnostního aktu se předpokládá společenský oděv, jak u absolventů, tak i u hostů.

Účast dětí do 6 let je naprosto nevhodná a celý akt ruší. Právě tak ruší tento akt individuální fotografování. Fotografická služba je zajištěna profesionální organizací.

Svrchní oděv se odkládá v šatně proti vchodu, je třeba počítat s frontami. Prosím diplomanty, aby s těmito pokyny seznámili i své hosty!