CZ / EN

Aktuality

Naši studenti prezentovali svůj projekt v Evropském parlamentu

Publikováno: 27. 01. 2023

Tři studenti ČVUT, vítězové druhého ročníku nadnárodní soutěže EuroTeQaThon, který se konal v listopadu 2022 na Technické univerzitě v Mnichově, strávili dva velmi nabité dni v Bruselu. Setkali se s představiteli Evropské komise a vyzkoušeli si, jaké je to usednout v europarlamentu. Prezentace nápadů, které vznikly na ČVUT v Praze, se konala od 19. do 20. ledna 2023 a studenti představili projekt na využití odpadního tepla.

Prokop Pučejdl, Edoardo Tasini (oba Fakulta strojní) a Danila Lisitskii (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) se přihlásili do druhého ročníku meziuniverzitní soutěže EuroTeQ Collider, aniž by se znali. Během speciální výuky postavené na projektové výzvě předložené společností z praxe vytvořili tým, který přišel s inovativní postupem, jak odpadní teplo přeměnit na elektrickou energii.

Nápad zpracovali na základě zadání největšího českého distributora plynu, skupiny GasNet, a příkladu odpadního tepla ze stanic pro redukci tlaku zemního plynu. Princip přeměny odpadního tepla na elektrickou energii lze využít prakticky kdekoli v průmyslu, kde odpadní teplo vzniká. Odborná porota vybrala jejich projekt jako soutěžní pro EuroTeQaThon.

Studenti ČVUT se v Bruselu setkali s Enriquem Garciou Johnem, politickým úředníkem Evropské komise se zaměřením na životní prostředí, který prezentoval legislativní strategii pro odpady a se zájmem si vyslechl prezentace studentů a jejich nápady. Následovalo setkání s Vanessou Debiais-Sainton, vedoucí oddělení pro vysokoškolské vzdělávání Generálního ředitelství pro vzdělávání, sport a kulturu sekce Mládeže, vzdělávání a Erasmus+. Od ní se dozvěděli zejména o vizích pro vysokoškolské vzdělání a základních strategiích. Vanessa Debiais-Sainton se zajímala o zkušenosti studentů s Colliderem a možnostmi mezinárodní spolupráce napříč evropskými univerzitami.

Následujícího dne se vítězové EuroTeQaThonu setkali s programovou manažerkou EIC (European Innovation Council) pro přeměnu obnovitelné energie a využívání alternativních zdrojů Carinou Faber a vyslechli prezentaci Evropské rady pro inovace zaměřenou na financování výzkumného projektu, což je stěžejní evropský inovační program, jehož cílem je identifikovat, rozvíjet a rozšiřovat průlomové technologie a inovace.

Vrcholem programu byla návštěva Evropského parlamentu a možnost usednout přímo v jednacím sále. Studenti zažili autentickou atmosféru největšího mezinárodního parlamentu na světě a zároveň se dozvěděli vše potřebné o jeho úloze a pravomocích.

Studenti ČVUT, vítězové EuroTheQaThonu, se dozvěděli mnoho o chodu a strategii Evropské unie nejen v oblasti životního prostředí. Zbyl ale i čas na méně formální části programu, jakými bylo setkání s kolegy z Technické univerzity v Eindhovenu a Talinu a prohlídka pamětihodností Bruselu.

Vedoucí týmu, Prokop Pučejdl, poskytl k prezentaci v Evropském parlamentu malý komentář:

"Třídenní návštěva Bruselu byla pro nás nejen výletem, ale také zdrojem podnětů a inspirací pro další práci. Setkání s předními představiteli jednotlivých útvarů Evropské komise nám přineslo hlavně možnost debatovat nejen nad našimi projekty zpracovanými v rámci soutěže Collider, ale i nad celkovou koncepcí propojení vzdělání, s vytvořením lepší, zelenější budoucnosti. Náš tým pak mohl v jednotlivých debatách přinášet zejména pohled mladší generace studentů. A na druhé straně náš tým byl jako jediný složen převážně ze studentů bakalářského studia a tak jsme mohli získávat od zkušenějších cennější informace. O přímé účasti v příštím kole ET Collider zatím debatujeme, ale organizátorům jsme už přislíbili minimálně pomoc organizační, protože finále EuroTeQaThon proběhne na ČVUT v Praze.

Třetí Collider, pod vedením prof. Henriho Achtena, bude záhy otevřen v KOS k zápisu studentům. Třetí EuroTeQaThon bude hostit ČVUT v Praze a vítězové druhého ročníku přislíbili organizační pomoc.

Fotogalerie