CZ / EN

Aktuality

Výzkum pro praxi – Pokročilé laserové technologie s ultrakrátkými pulsy

Publikováno: 14. 12. 2022

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. V článek ze seriálu „Výzkum pro praxi“, se zaměříme na oblast efektivního uplatnění UKP laserů pro výrobu.

Na výzkum a vývoj uplatnění laseru pro vybraná aplikační řešení byla soustředěna spolupráce Fakulty strojní ČVUT v Praze a firmy Hofmeister. Spolupráce obou pracovišť započala v oblasti výzkumu a vývoje pokročilých laserových UKP technologií již před osmi lety. Hlavním směrem spolupráce na více různých projektech byl a je rozvoj a návazné komerční uplatnění laserových systémů a technologií pro mikroopracování high-tech materiálů a komponent na základě nových konceptů a přístupů využití laseru. Cílem vedeného výzkumu je implementace vyvinutých a otestovaných řešení pro kvalitnější a celkově efektivnější výrobu komponent pro různá odvětví od strojírenství přes energetiku, elektroniku až po medicínu. Výsledků a konceptů řešení dosažených na základě spolupráce je celá řada, lze uvést některé nejvýznamnější.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.
 

Fotogalerie