CZ / EN

Aktuality

Tým našeho studenta zvítězil v evropské soutěži EuroTeQ Collider

Publikováno: 28. 11. 2022

Společenský vývoj posledních let vyžaduje, aby se znalostní rámec univerzitního vzdělávání a potenciál výzkumu a inovací lépe využíval. Aliance šesti předních vědeckotechnických univerzit, EuroTeQ Engineering University, se proto snaží zavést změny paradigmatu v inženýrském vzdělávání a usiluje o odpovědné spoluvytváření hodnot v oblasti technologií.​ Cílem je vytvořit celoevropskou vzdělávací platformu, která umožní ostatním univerzitám a dalším zúčastněným stranám následovat příkladu aliance a podpořit technologický pokrok a společenskou soudržnost.

Projekt Evropské komise EuroTeQ umožňuje studentům vybrat si předměty nabízené partnerskými univerzitami a zapojit se do týmů mezinárodní spolupráce, která studentům poskytne rozsáhlé znalosti a zkušenosti. V rámci EuroTeQ se studenti mohou zúčastnit projektově orientované výuky Collider. Soutěžní týmy se přihlašují k některé vyhlášené výzvě a zpracují projekt, který jej řeší. Hlavní téma, Leave No Waste Behind, má tři oblasti, Město, Energie a Spotřeba.

Do letošní soutěže Collider se přihlásilo 60 studentů z různých fakult ČVUT, Fakultu strojní zastupovali 4 studenti. Porota vybrala tři studentské týmy, které pak reprezentovali ČVUT na závěrečném EuroTeQaThonu 2022 v Mnichově. Studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze, Prokop Pučejdl a Edoardo Tasini společně s Danilou Lisitskiim z FJFI ČVUT v Praze prezentovali svůj projekt „A New Life for Waste Heat“, který reagoval na výzvu podanou firmou GasNet. Tým zvítězil v kategorii „Energy“ a pojede svůj projekt prezentovat do Bruselu! Porotu překvapili unikátním řešením využití odpadního tepla v redukční stanici plynovodu k výrobě elektřiny. 

Vedoucí týmu, Prokop Pučejdl, k řešení uvedl: „Náš oběh využívá jako pracovní médium organickou látku namísto běžných oběhů na vodní páru. Díky tomu můžeme využít odpadní teplo ke generaci elektrické energie a celoročně tak naplno využít energetických kapacit redukčních stanic.“ A dodává: „Na soutěži v Mnichově se sešla multioborová a multikulturní skupina soutěžících a mentorů. Měli jsme tak mnoho prostoru a příležitostí pro vzdělávání ať už během školního programu, tak i u (v Mnichově tak oblíbeného) českého národního nápoje. Do závěrečné soutěže jsme spolu s dalšími dvěma českými týmy šli s největšími ambicemi, ale i se zdravou dávkou nervozity. Nakonec se právě nám povedlo získat vítězství, ale je určitě na místě ocenit všechny tři české projekty“.

Docent Lukáš Horný z Fakulty strojní ČVUT v Praze k tomu dodává: „Kogenerační jednotka, která předehřívá plyn před expanzí, není v létě využita, běží naprázdno. Naši studenti navrhli využít odpadní teplo v další turbíně zařazené do oběhu, která bude moci pracovat i za letních měsíců, kdy je celkový odběr plynu nízký a množství odpadního tepla nepostačuje na efektivní využití ke kogeneraci elektrické energie. To bude možné díky médiu s nízkou teplotou bodu varu. Náš tým s tímto projektem v Mnichově v kategorii Energy  zvítězil a bude jej moci v lednu prezentovat na půdě Evropské komise. Mám z toho obrovskou radost.“ Projektový vedoucí předmětu EuroTeQ Collider za ČVUT, prof. Henri Achten z Fakulty architektury, komentuje úspěch studentů následovně: „Mám obrovskou radost z toho, že naši studenti v tomto, pro nás ne zcela běžném předmětu, uspěli. Takzvané „Challenge Based Learning“ na technických univerzitách je smysluplnou cestou, propojující zadání průmyslových partnerů a inovativní výuku kladoucí důraz na aktuální společenské výzvy.“

Svoji gratulaci vítězům připojil i Chief Financial Officer společnosti GasNet Thomas Merker: „Gratuluji týmu ČVUT k významnému úspěchu, který je skvělou ukázkou propojení vysokoškolského vzdělávání s praxí. Evropské plynárenství prochází transformací směrem k obnovitelným zdrojům energie. GasNet je připraven zvyšovat podíl biometanu a vodíku v distribuční síti a implementovat nové technologie podobné té, která byla navržena týmem ČVUT. Spolupráce se školami bude pro zelené plynárenství zcela klíčová, přičemž letošní výsledky ČVUT v soutěži EuroTeQaThon jsou inspirujícím příkladem pro budoucnost.“

Naše vítězství nebylo samozřejmostí, protože tým Pučejdl soutěžil v konkurenci dalších pěti týmů z velkých evropských technických univerzit.Posuďte sami podle QS rankingu, jaká byla konkurence:

  • CTU (Czech Technical University in Prague, Czech Republic) QS=378
  • DTU (Technical University of Denmark) QS=104
  • L’X (École Polytechnique, France) QS=61
  • TalTech (Tallinn University of Technology, Estonia) QS=701-750
  • TU/e (Eindhoven University of Technology, The Netherlands) QS=138
  • TUM (Technical University of Munich, Germany) QS=49

Přejeme našemu týmu, aby zazářil také v Bruselu!

Foto: prof. Zuzana Pešková

 

Fotogalerie