CZ / EN

Aktuality

Workshop CAM4.0 – CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů

Publikováno: 23. 11. 2022

Ve dnech 5. 12., 7. 12. a 9. 12. se na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) uskuteční odborný workshop na téma „CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů“ pořádaný kombinovanou formou (on-line a prezenční) s možností vyzkoušet SW prostředky a s živými ukázkami obrábění na pětiosém CNC stroji.

V rámci workshopu bude probíhat také vzdělávací kurz na základě materiálů, které budou od příštího roku přístupné přes platformu Skills.Move  v placeném režimu. Nyní je účast na workshopu zdarma. Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě prostor pro konání prezenční části omezený, je proto nutné se registrovat. Registrujte se potvrzením účasti na e-mail: p.vavruska@rcmt.cvut.cz  do 25. 11. 2022.

Pozvánka a  program ZDE

Harmonogram

Termín konání Téma Forma
5. 12. 2022 Vlivy při frézování on-line
7. 12. 2022 CAM optimalizace, simulace on-line
9. 12. 2022 CAM optimalizace, digitální dvojčata, senzorika prezenčně

 
CAMplus4.0  je projekt financovaný v roce 2023 společností EIT Manufacturing  (segment vzdělávání pro transformaci organizace), zaměřený na přípravu materiálů pro pokročilé SW nadstavby CAM systémů.
Využití technologií v rámci CAM systémů je v průmyslové oblasti již velmi dobře zavedeno pro účely rychlého a efektivního generování NC-programů. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií vzniklo mnoho pokročilých dalších SW nadstaveb či přímo funkcí CAM systémů, sloužící např. pro optimalizaci řezné rychlosti, posuvové rychlosti, výpočet řezných sil, analýzu tvorby třísek, verifikaci kolizí apod. V posledních desetiletích byly tyto SW nadstavby a funkce vyvíjeny, avšak dosud nebyly průmyslově rozšířeny v oblasti průmyslových podniků. Na úspěšnou implementaci těchto pokročilých nástrojů je nutné, aby si odborníci dokázali osvojit principy funkčnosti a možnosti jejich využití. Proto si projekt klade za cíl vytvořit vzdělávací materiály představující principy funkčnosti těchto pokročilých SW nástrojů a možnosti jejich využití v rámci praktických příkladů uplatnění v průmyslové praxi.

Projekt je řešen v rámci konsorcia: Technická univerzita ve Vídni (Institute of Production Engineering and Photonic Technologies of the TU Vienna), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, ústav výrobních strojů a zařízení a společnost ModuleWorks (vývojáři funkcí CAM systémů).