CZ / EN

Aktuality

Přednáška prof. Jozsef Kövecses z McGill University v Montrealu

Publikováno: 21. 11. 2022

Profesor Jozsef Kövecses, Ph.D. z McGill University Montreal přijal pozvání Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 přednese od 14.00 hodin v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze (místnost č. 17) přednášku, na téma „Task-Driven Dynamics and Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems“.

Prof. Kövecses působí na univerzitě McGill University Montreal v Laboratoři dynamiky a řízení a ve Výzkumné skupině aplikované dynamiky. Přednáška bude věnována volbě vhodného modelu pro zkoumání reálného mechanického a mechatronického systému. Volba modelu ovlivňuje složitost modelování, výpočetní nároky a přesnost předpovědi chování systému simulací modelu. Volba modelu je klíčová pro vývoj řídicího systému mechatronického systému.