CZ / EN

Aktuality

Výzkum pro praxi – Vývoj multifunkční hrotové brusky

Publikováno: 18. 11. 2022

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. V článek ze seriálu „Výzkum pro praxi“, se zaměříme na hrotovou brusku BUD 100, na jejímž vývoji se společně s RCMT podílel také Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, VUT v Brně.

Zkušenosti RCMT v oblasti vývoje a vlastností strojů s lineárními motory a úspěšná spolupráce RCMT s TOS Čelákovice na řadě předchozích projektů stály za opětovným přizváním specialistů RCMT ke spolupráci. Tým odborníků RCMT se pod vedením Ing. Matěje Sulitky, Ph.D., významně podílel na vývoji stroje v několika oblastech. V první řadě se jednalo o podporu návrhu nosné stavby stroje s využitím pokročilých postupů topologické a parametrické optimalizace. Vysoké požadavky na přesnost a geometrickou stálost stroje a aplikace lineárních motorů si vyžádaly rozsáhlé výpočetní studie a modely, jejichž výsledkem byl návrh nové koncepce svařenců loží. Vytvořen byl virtuální model pro kontrolu dynamiky interpolace osy C rotace obrobku a lineární osy přísuvu brousicího vřeteníku X. Využito bylo v této oblasti původního know-how RCMT, které stojí za úspěšnou schopností provádět účinné kontroly interakce regulace pohybových os a mechaniky stroje. Na stroji BUD 100 se podařilo pomocí tohoto modelu ověřit vysokou tuhost při požadavku na dynamické broušení excentrického čepu s chybou kruhovitosti pod 5 µm. RCMT se podílelo také na návrhu a dimenzování lineárních motorů a vývoji ladění regulace pohonů.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.
 

Fotogalerie