CZ / EN

Aktuality

Využití kovového 3D tisku ve ŠKODA AUTO

Publikováno: 09. 11. 2022

Náš doktorand Ing. Vladislav Andronov z Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, pracuje ve ŠKODA AUTO na projektu využití kovového 3D tisku. Jaké zkušenosti jsou s touto technologií u největší automobilky v ČR přináší tento článek.

Ing. Vladislav Andronov se o 3D tisk zajímal již během svého magisterského studia na Fakultě strojní, Českého vysokého učení technického v Praze. Ve své diplomové práci, kterou napsal pod vedením svého dnešního kolegy Aleše Kováře, se zabýval aplikací kovového 3D tisku ve výrobě ŠKODA AUTO. V rámci svého působení v doktorandském programu ŠKODA AUTO v kombinací s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie ČVUT aplikoval teoretické poznatky v praxi. Dnes především plánuje vznik nových dílů a spolupracuje s ČVUT, kde zajišťuje tisk dílů na tiskárně využívající práškového lože:
„Nejprve řeším plánování a návrhy, a pak přichází ta ,špinavá‘ část. U kovového 3D tisku, na rozdíl od toho plastového, nemůžete prostě jen začít tisknout. Nejprve musíte připravit tiskárnu i materiál – ve speciálním obleku a masce, které říkáme skafandr.“

Momentálně spolupracuje s Ing. Hellerem z oddělení Plánování koncepce a struktury lakoven na projektu aplikace 3D tištěných trysek do Lakovny M18. Ty by mohly výrazně snížit náklady a nahradit aktuální řešení.