CZ / EN

Aktuality

Seminář středoškolských pedagogů na Fakultě strojní

Publikováno: 03. 11. 2022

Odborná veřejnost ví dobře, že na Fakultě strojní ČVUT jsou součástí výuky nejnovější poznatky vědy a techniky. Studenti se učí využívat principy automatizace, robotizace, internetu věcí i prvků umělé inteligence. Řada absolventů se dokonce vrací na své středoškolské Alma mater a studentům vysvětluje, že moderní strojírenství je „chytrá“, kreativní a většinou čistá práce se skvělou budoucností. Také pedagogové se snaží různými formami informovat veřejnost o aktuálním stavu a perspektivách strojírenství.

Aktuálním počinem je připravovaný seminář pro pedagogy středních škol, kteří vyučují matematiku, fyziku a technické předměty. Děkan fakulty je pozval na seminář „Perspektivy moderního strojírenství“.

Na sobotu 26. listopadu 2022 jsou připravené čtyři přednášky:

  • Dekarbonizace a energetická soběstačnost,
  • Průmysl 4.0 ve strojírenství,
  • Aditivní výroba a její aplikace,
  • Vybrané zdroje energie z pohledu fyziky.

Odpoledne následují exkurze do fakultních laboratoří s odborným výkladem.

Seminářem reaguje vedení fakulty na návrhy pedagogů, kteří na setkání při přehlídce prací Středoškolská technika žádali intenzivnější komunikaci fakulty s odbornými školami. Seminář je prvním krokem, ale fakulta nechce zůstat jen u přednášek a exkurzí. Na závěr akce proto pozve účastníky na setkání se sklenkou vína a hlavně na diskuzi. Cílem je zjistit, jak by fakulta mohla středním školám co nejvíce pomoci při výuce odborných předmětů. Podle výsledků diskuze se rozhodne o pokračování. Ale již dnes je téměř jisté, že letošní seminář nebude poslední setkání středoškolských a vysokoškolských pedagogů.   

Přihlášku a program najdete ZDE.

Kapacita semináře je omezená!