CZ / EN

Aktuality

Výzkum pro praxi – Vřetenové hlavy pro frézovací a vyvrtávací stroje

Publikováno: 29. 09. 2022

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. V článek ze seriálu „Výzkum pro praxi“, se zaměříme na oblast vývoje víceosých vřetenových hlav, která je mezi konstruktéry obráběcích strojů považována za „královskou disciplínu“.

Problematika vřetenových hlav je jedním ze strategických vývojových témat RCMT. V jednom strojním uzlu se spojují kompetence v několika oblastech: technologické využití pro definici zátěžných spekter hlavy, návrhové výpočty ložisek a pohonů s ohledem na definovaná zátěžná spektra, konstrukční řešení pohonových hřídelových systémů i řešení rotačních os, simulace statické a dynamické tuhosti hlavy jako celku, problematika mazání a teplotně-mechanického chování ložisek.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.
 

Fotogalerie