CZ / EN

Aktuality

Detekce a odchyt kamionů s nefunkčním SCR katalyzátorem

Publikováno: 17. 09. 2022

V pátek 16. 9. 2022 proběhla v areálu Dálničního oddělení PČR a Správy silnic v Bernarticích na 64. km dálnice D1, kontrola kamionů s nadměrnými emisemi oxidů dusíku, zjišťování příčin nadměrných emisí a odhalování nelegálních zařízení ("šidítka", "SCR emulátory") pro obcházení funkce redukčního katalyzátoru ("SCR" / "deNOx" / "AdBlue systém").

Automobil s měřicí aparaturou prováděl měření ve spolupráci prof. Michala Vojtíška z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, mobilními laboratořemi nizozemské TNO a německé firmy Airyx, Policií ČR, a expertem Martinem Kristensenem od dánské policie.

Moderní nákladní vozidla Euro 6 jsou vybavena jak filtry částic, tak redukčními katalyzátory pro redukci emisí oxidů dusíku (NOx), tyto katalyzátory se nazývají "SCR" (selektivní katalytická redukce), "deNOx" nebo "AdBlue system" (od redukčního činidla AdBlue, tj. vodného roztoku močoviny). Částice a oxidy dusíku jsou z hlediska dopadů na lidské zdraví jedny z nejvýznamnějších znečišťujících látek. Jedním z jejich hlavních zdrojů - a pokud nebereme množství vypuštěné do atmosféry, ale to, co občané vdechují, pak největším zdrojem - jsou spalovací motory.

Zavedením filtrů částic a SCR katalyzátorů byly sníženy emise částic a NOx u nákladních vozidel o více než 90%. Bohužel ale někteří řidiči odmontovávají filtry částic a vyřazují SCR katalyzátory z provozu tím, že vypínají vstřikování močoviny, a obchází řídící jednotku motoru "SCR emulátory", tj. zařízeními, které simulují funkci bezchybně pracujícího SCR katalyzátoru či filtru částic, i když tyto ve skutečnosti nefungují.

V rámci evropského výzkumného projektu CARES (City Air Remote Emissions Sensing) jsou experimentálními aparaturami měřeny emise jedoucích kamionů "na dálku", z jedoucího či stojícího měřicího vozidla. Vozidla s naměřenými vysokými emisemi NOx jsou následně zastavena Policií ČR za účelem technické kontroly, cílené na zjištění příčiny nadměrných emisí, a případně na odhalení nelegální manipulace s řídicím systémem motoru a emisními systémy, často (nezákonnou) instalací "šidítka".

Foto: Radek Duchoň, Český rozhlas

Zprávy z médií:

Fotogalerie