CZ / EN

Aktuality

Cena Wernera von Siemense 2022

Publikováno: 08. 09. 2022

Pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. „Aby měla podpora vědy a vzdělání smysl, musí být systematická a dlouhodobá. Věřím, že pořádáním soutěže o Ceny Wernera von Siemense již čtvrt století dokazujeme, za jak důležité považujeme technické a přírodovědné vzdělávání a pedagogickou práci,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz  až do 30. listopadu 2022.

Pětadvacátý ročník v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé.

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 24 letech rozdělila mezi 431 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 14,3 milionů korun.

Vyhlašované kategorie:

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);
  2. Nejlepší pedagogický pracovník;
  3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);
  4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + školitel);
  5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);
  6. Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;
  7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;
  8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.

V posledním ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (6 ocenění), Akademie věd ČR (5 ocenění) a Vysokého učení technického Brno (3 ocenění). Po dvou oceněních získala Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava a Univerzita Palackého v Olomouci, jedno ocenění získala Univerzita Karlova.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a kandidátky a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.