CZ / EN

Aktuality

Mimořádné kolo přijímacího řízení do bakalářského studia

Publikováno: 17. 06. 2022

Přijímání přihlášek v mimořádném kole bude otevřeno 20. června 2022 a zůstane otevřené NEJPOZDĚJI do 19. srpna 2022.

Původní podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů najdete zde. Upravený časový harmonogram najdete ve výnosu děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, který najdete zde.

Dokumenty uvedené v původních podmínkách pro přijetí ke studiu je třeba dodat na Oddělení studijní FS ČVUT v Praze nejpozději do 9. září 2022, kdy proběhne také zápis ke studiu.

Přijímací zkoušky z matematiky proběhnou 7. 9. 2022 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická, 4, Praha 6. 

Přihlášku najdete na této adrese: https://prihlaska.cvut.cz/

Poznat naší fakultu můžeš TADY: https://fs.cvut.cz/poznej-strojarnu