CZ / EN

Aktuality

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Publikováno: 09. 06. 2022

Srdečně Vás zveme na seminář Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl, který proběhne 10. listopadu 2022 od 8:30 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, v konferenčním sále FS, číslo místnosti 17, v přízemí. Těšíme se na setkání a také odbornou diskusi na semináři.
Více informací včetně přihlášky naleznete ZDE.

Sborník ze semináře „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl“ si můžete stáhnout ZDE.

PROGRAM

  8.00 – 8.45 Registrace a ranní káva
  8.45   Zahájení
  9.00 – 9.20 Charakteristiky inženýrství zacíleného na bezpečnost
Dana Procházková
  9.20 – 9.50 Plán řízení rizik při dlouhodobém výpadku dodávky elektrické energie pro blok jaderné elektrárny Temelín
 Jan Jiroušek
9.50 – 10.20
 
Plán řízení rizik pro údržbu parogenerátoru jaderné elektrárny
Karel Vidlák
10.20 – 10.40
 
10.40 – 11.00
Plán řízení rizik při rekonstrukci stanice metra
Lenka Střelbová
Dopady požárů na železobetonové konstrukce
Nicole Svobodová
11.00 – 11.30 Přestávka na kávu
11.30 – 11.50 Rizika ve slévárenství
Aleš Herman, Jindřich Zeman
11.50 – 12.10 Vliv předúpravy povrchu a rizika vzniku koroze a delaminace povlaků z práškových plastů
Jiří Kuchař, Viktor Kreibich, Filip Tláskal
12.10 – 12.30 Identifikace rizik a vyhodnocení jejich dopadů na aktiva veřejná i aktiva vybraných technických procesů anodické oxidace
Eva Michelle Sedláčková
12.30 – 13.30 Občerstvení
13.30 – 13.50 Rizika spojená s internetem věcí
Andrej Pastorek
13.50 – 14.10 Kyberbezpečnostní design pro železniční produkty
Jan Procházka, Petr Novobílský, Dana Procházková, Svatoslav Valoušek
14.10 – 14.30 Využití moderních technologií průmyslu 4.0 v bezpečnosti
Tomáš Kertis
15.00 – 15.15 Přestávka na kávu
15.00 – 15.15 Bezpečnost experimentu zacíleného na chlazení velkých tepelných toků
Miroslav Gleitz
15.00 – 15.15 Zirkoniové pokrytí paliva jako kritická komponenta jaderných zařízení
Alžběta Endrychová
15.15 – 15.30 Bezpečný lapač koria
Jan Komrska
15.30 – 15.45

Kritické aspekty chlazení tokamaků ITER a DEMO

Vojtěch Smolík
15.45 – 16.00
 
Legislativa spojená s bezpečností
Jan Toman
16.00 – 16.30
16.30
Diskuse k: referátům; aplikace SMR; jaderné zdroje jsou zásadní prvky kritické infrastruktury
Závěr