CZ / EN

Aktuality

Ocenění Wernera von Siemense 2021 pro našeho doktoranda

Publikováno: 20. 05. 2022

Ceny Wernera von Siemense, které český Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, byly uděleny již po čtyřiadvacáté. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

V čtyřiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 568 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc korun. Jednatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 24 procenta. Nejvíce vítězů je z ČVUT Praha (šest oceněných), následuje Akademie věd ČR (čtyři ocenění), na třetím místě se umístilo VUT Brno (tři ocenění). "Věda a výzkum jsou základem pokroku a prosperity, protože přinášejí odpovědi na složité otázky, které dnes státy i firmy řeší,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. "Pedagogům se stále nedostává zaslouženého ocenění. Dokázali podporovat své studenty a žáky ve složité době koronavirové krize, neúnavně jim pomáhají orientovat se ve stále složitějším světě. Doufám, že filozofie Cen Wernera von Siemense, kde vedle studentů oceňujeme i jejich pedagogy, ukazuje, jak moc si jejich práce vážíme,“ dodal.

Ocenění za nejlepší práci na téma „Chytrá infrastruktura a energetika“ získal Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Oceněn byl za disertační práci s názvem "Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor“. K oceněné práci zveřejníme brzy podrobný rozhovor s Nikolou Pokorným!

 

Nyní si můžete přečíst zprávu, kterou přinesla ČTK: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceny-wernera-von-siemense-ziskali-nejlepsi-studenti-pedagogove-a-mladi-vedci/2208439