CZ / EN

Aktuality

Výběrové řízení pro pracovní pobyt: 2 výzkumní pracovníci junioři v Jožef Stefan Institute, Ljubljana

Publikováno: 12. 05. 2022

Děkan Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na pozici:
výzkumný pracovník junior pro Ústav materiálového inženýrství (12132) pro pracovní pobyt na zahraniční vědecko výzkumné organizaci Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovinsko v rámci projektu financovaného z OP VVV „Mobilita ČVUT – VTA“

Místo výkonu práce: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovinsko
Délka pracovního pobytu: 3 měsíce
Počet výzkumných pracovníků 2
Výše úvazku: 1,0 FTE
Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu: 1. 9. 2022
Náplň práce:
· Výzkumné práce v oblasti depozice a testování povlaků;
· Zapojení do publikačních aktivit pracoviště, navázat dlouhodobější vědecko-výzkumné kontakty;
· Prezentace pracoviště UMI ČVUT na přijímacím pracovišti Jožef Stefan Institute, Ljubljana;
· Účast na konferenci;
· Pravidelná administrativa spojená s projektem.
 
Zájemce musí splňovat následující podmínky:
 1. být výzkumným pracovníkem – juniorem. Jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR);
 2. mít mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
 • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky (návod na výpočet normalizovaného h-indexu je v příloze tohoto dokumentu). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus;
 • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.2) být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT na minimální pracovní úvazek 0,5 a mít doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta);
 1. jedná-li se o výjezd Ph.D. studenta – doporučení svého školitele.
Povinnosti výzkumného pracovníka:
 • Pravidelné měsíční reportování o svém působení v zahraniční instituci formou Zpráv o činnosti;
 • Účast na konferenci/ semináři/ workshopu minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců výjezdu;
 • Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru k FS ČVUT.
 • Uspořádání semináře/workshopu v návratové fázi za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na svém působení v zahraniční instituci;
 • Dosažení bagatelní podpory 300 hodin za dobu realizace mobility.
Povinné přílohy žádosti:
 • Přihláška do výběrového řízení vč. krátkého návrhu výzkumné práce v hostující organizaci;
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka;
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta;
 • Diplom (případně jeho nostrifikaci a v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.);
 • Profesní životopis mentora, včeteně jeho publikační činnosti a uvedení účasti na grantech v českém nebo anglickém jazyce (může být obsaženo v životopise);
 • Výpočet normalizovaného h-indexu mentora.

 
Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami žádosti je třeba podat do 12. 6. 2022 prostřednictvím emailové adresy na petr.spatenka@fs.cvut.cz a na petra.lavicka@fs.cvut.cz.
Pracovní pobyt je financovaný z prostředků výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.

 

[Aktuality/11_2020/hindex03.jpg]