CZ / EN

Aktuality

Ocenění studentských projektů – Konference STČ 2022

Publikováno: 30. 04. 2022

Studentská tvůrčí činnost je na Fakultě strojní ČVUT v Praze tradiční akcí, na které studenti prezentují své práce. Jejím cílem je, aby studenti prezentovali před publikem výsledky odborných prací, získali zpětnou vazbu od hodnotitelů a seznámili se s výsledky kolegů.

Na letošní závěrečné konferenci  se autoři setkali 26. dubna 2022 s vyučujícími, se svými kolegy i zástupci firem. Soutěžící byli rozděleni do osmi sekcí podle typu studia. Do dvou na úrovni bakalářské, čtyřech na magisterské a nechyběly ani dvě sekce „doktorské“.  Prezentace probíhaly formou přednášek ve dvou volitelných formátech, doktorandi povinně v anglickém jazyce, včetně předložení plného textu příspěvku.  

Hodnotitelé hned úvodem svorně prohlásili, že jsou velice spokojeni s odbornou úrovní prezentovaných prací. Všechny považují za hodnotné a mrzí je, že mohou ocenit jen první tři autory. Předseda poroty prohlásil, že všichni ostatní si zaslouží ocenění na čtvrtém místě. Tři nejlepší z každé hodnocené sekce převzali diplomy a díky sponzorských firem také věcné i finanční dary.

Přehled vítězných autorů je k dispozici na https://stc.fs.cvut.cz/results_cz.html

 

Poprosili jsme o vyjádření k průběhu a organizaci konference osobu nejpovolanější, předsedu organizačního výboru, doc. Martina Nováka.
 

Kolikátý ročník STČ už letos proběhl?
Na webu máme zaznamenanou historii od roku 2005, čili jednalo by se o sedmnáctý ročník. Myslím si ale, že konference probíhala i dříve, nicméně v té době jsem na fakultě nepracoval.
 
Stupá během let zájem studentů o prezentování svých prací?
Počet zájemců stoupá, ale ne tak rychle jak bychom si přáli. Myslím si, že letos jsme použili všechny způsoby, jak studenty o akci informovat (web FS, facebook, rozeslání emailu všem studentům, vedoucím ústavů, video u vchodu FS, postery vyvěšené po fakultě, pozvání na přednáškách z velkých předmětů ve všech ročníkách,…) ale i tak mnoho studentů o akci vůbec nevědělo.
 
Mají soutěžící k dispozici metodickou pomoc nebo odbornou radu anebo musí vše vymyslet a zpracovat samostatně?
Od organizátorů konference metodická pomoc není možná, nemáme na ní kapacitu. Nicméně na webu konference odkazujeme na tipy, jak připravit zajímavou prezentaci. S přípravou prezentace by měl studentovi poradit jeho vedoucí závěrečné práce.
 
Nacházíte jako hlavní organizátor spolupracovníky – hodnotitele a organizátory snadno nebo stále hůře?
Spolupracovníci, hodnotitelé a organizátoři se nacházejí velice obtížně. Zhruba 50 procent vedoucích ústavů STČ zcela ignoruje, nejsou schopni ani odpovědět na prosbu o vyslání studentů nebo lidí do komise. Nejspíš proto, že se nejedná o žádnou hodnocenou akci a že za ní nejsou žádné „čárky“. Přitom jsme škola, organizace, která by se měla věnovat studentům, a ne si hrát na vědce, výzkumné ústavy, suplovat firmám výzkumné týmy, ale naší primární činností by měla být práce se studenty. Bohužel tak jak je systém nastavený, výuka a práce se studenty sama sebe nezaplatí a musí se hledat jiné finanční zdroje na zaplacení zaměstnanců.
 
Bylo po epidemii těžké získat sponzory?
Sponzory jsme letos aktivně nehledali. Někteří se ozvali sami, že by chtěli akci podpořit.
 
Pomáhají podobné akce obohacovat výuku nebo jen zvyšovat odbornost studentů?
Obecně vidím dlouhodobě slabinu našich studentů a absolventů v prezentačních schopnostech. Náš absolvent sice umí něco spočítat, nakreslit, simulovat, navrhnout, ale pak má problém svou práci „prodat“. To, že si student může vyzkoušet a nacvičit prezentační dovednosti na akci jako STČ vnímám jako bonus, který studenta obohatí. Systémově by ale podle mého názoru bylo třeba mít i výuku prezentačních dovedností.
 
Jsou po odborné stránce prezentované práce na vyšší nebo předpokládané úrovni, než by odpovídalo zařazení studentů v jejich aktuálním studijním programu?
Práce jsou obecně na velice dobré úrovni. Najdou se pochopitelně i slabší práce a prezentace, ale myslím, že v naprosté většině případů jsou práce a vstoupení velice pěkné a je třeba všechny studenty za ně pochválit a motivovat.
 
Jak hodnotí soutěž sami soutěžící? Jak je pro ně cenný úspěch ve STČ?
Zpětná vazba je kladná, studenti jsou rádi, že si mohli něco vyzkoušet. Cena z STČ je bonus, není to podle mého názoru důvod, proč tam student jde. Rád bych v budoucnu odměnil nějakou symbolickou cenou, drobností, všechny studenty, za to že našli odvahu vystoupit, ale bohužel na to nejsou finance.
 
Chtěla porota nebo Vy osobně vyzdvihnout nějakou výjimečnou práci nebo o tom, vzhledem k podmínkám soutěže, nikdo neuvažoval?
O vyzdvižení některé práce jsme neuvažovali. Na základě doporučení komisí chceme natočit s vybranými studenty jejich prezentaci s cílem ukázat, na čem zajímavém na fakultě studenti pracují.
 
Uvažujte do budoucna o rozšíření podmínek také pro soutěžní týmy nebo o účastníky z cizích strojních fakult?  
O rozšíření neuvažuji. Nemyslím si, že by naše STČ měla být akcí pro účastníky odjinud, podle mého názoru by to měla být přehlídka prací našich studentů. Rád bych ale, aby nejlepší studenti, kteří budou na STČ vybráni, mohli být vyslání na některou národní nebo i mezinárodní konferenci. Za odměnu i s cílem propagovat fakultu. To ale naráží na dva problémy. Termíny – konference, které by byly vhodné, mají uzávěrku před konáním našeho STČ. Finance – vyslání studenta není z čeho financovat.
 

Fotogalerie