CZ / EN

Aktuality

Informace k promocím v březnu 2022

Publikováno: 22. 03. 2022

Dne 16. 03. 2022 proběhla promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT. 

Absolventi, kteří se nemohli dostavit na promoci, si mohou v úředních hodinách vyzvednout diplom na Oddělením studijním.

Diplom nelze poslat poštou, je možné jej vydat jiné osobě, která bude mít úředně ověřenou plnou moc k převzetí diplomu.