CZ / EN

Aktuality

Doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D. byl jmenován profesorem

Publikováno: 21. 12. 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 15. prosince 2021 na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 80 nových profesorek a profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky ještě podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dle informací z MŠMT je slavnostní předání dekretů zatím plánováno na druhou polovinu ledna 2022, ale záleží na epidemiologické situaci.

Na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze byl na Fakultě strojní ČVUT v Praze jmenován doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D., který působí na Ústavu technické matematiky. Téma jeho profesorské přednášky bylo „Matematické modelování a numerické simulace turbulentního proudění“.