CZ/EN

Aktuality

Podílíme se na vodíkové budoucnosti

Publikováno: 16. 12. 2021

Od ledna 2022 startuje projekt Výzkum a vývoj vodíkového autobusu, podpořený Technologickou agenturou České Republiky, na kterém se bude spolupodílet Fakulta strojní ČVUT v Praze. Nositelem projektu je firma SOR Libchavy, na projektu se dále podílí firma Rail Electronics a Ústav termomechaniky AV ČR.

Pod vedením doc. Ing. Martina Nováka Ph.D. z Ústavu přístrojové a řídicí techniky se budeme věnovat výkonové a ekonomické optimalizaci palivového článku a trakčních baterií, výpočtové simulaci nasazení palivového článku pro vybrané jízdní stavy a monitorování provozu. Skupina z Ústavu techniky prostředí bude zpracovávat návrh chladivového okruhu tepelného čerpadla ve vysokoteplotním režimu pro vytápění a chlazení vodíkového autobusu.

Jedním z výstupů projektu bude prototyp vodíkového autobusu s palivovým článkem s výkonem palivového článku 30-70 kW, který by vhodně doplňoval budoucí flotilu lokálně bezemisních vozidel.