CZ/EN

Aktuality

Oznámení proděkana k vyhlášení podmínek pro přijetí ke studiu

Publikováno: 15. 12. 2021

OZNÁMENÍ PRODĚKANA FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE K VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2022/2023
 
Vzhledem délce akreditačního řízení na Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství nebylo možné v termínu 1. prosince 2021 zveřejnit přesné znění podmínek pro přijetí do tohoto bakalářského studijního programu.

Ihned po získání rozhodnutí o udělení akreditace budou finální podmínky předloženy děkanem fakulty k projednání Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze a po jejich schválení veřejně vyhlášeny a vyvěšeny na stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Aby byly dodrženy předepsané lhůty, bude ode dne vyhlášení možné 4 měsíce podávat elektronicky přihlášky ke studiu v tomto studijním programu.

E-přihláška bude k dispozici na adrese: https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude ve výši 850 Kč za každou přihlášku (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 16. 2. 2021 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze).

Následující termíny jsou orientační a vychází z předpokladu získání rozhodnutí o akreditaci v lednu 2022:

  • Podání přihlášky – od data vyhlášení podmínek. Poslední možné datum pro podání přihlášky bude za 4 měsíce od vyhlášení podmínek (cca květen 2022).
  • Konání přijímacích zkoušek – přijímací zkouška z matematiky se bude konat na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 9. června 2022 (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky na škole akreditované v ČR v letech 2020 až 2022).
  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu – bude odesláno nejpozději do 31. července 2022, a to podle požadavku uvedeného v elektronické přihlášce.
  • Konání zápisů do studia – zápisy proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku FS ČVUT v Praze (ve druhé polovině srpna). Konkrétní termín zápisu do 1. ročníku studia bude každému uchazeči sdělen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Stanovený termín zápisu je pro uchazeče závazný. Pokud uchazeči nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče (Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - do 31. října 2022 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

 
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. v. r.
proděkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

 

Tento dokument ke stažení najdete ZDE.