CZ/EN

Aktuality

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Publikováno: 16. 11. 2021

Dne 11. listopadu 2021 proběhl na Fakultě strojní ČVUT v Praze seminář „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl“, který připravil Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT.

Sborník ze semináře „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl“ si můžete stáhnout ZDE.

Shromážděné poznatky také ukazují, že při  prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu mnoha drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase.
 
Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. ISBN 978-80-01-06906-6.
Praha: ČVUT 2021, 389 p. https://doi.org/10.14311/BK.9788001069066. DSPACE. http://hdl.handle.net/10467/98457http://hdl.handle.net/10467/98461