CZ/EN

Aktuality

Proběhl Závodní den ČVUT

Publikováno: 06. 10. 2021

Ve středu 6. října 2021 ožila Technická ulice hudbou, hlasy mnoha aktérů a zvuky motorů studentských formulí a motocyklů. Proběhla tradiční akce, při které studenti předváděli své soutěžní stroje jak v rozhovorech, tak i na improvizovaném okruhu.

Akci zahájil rektor ČVUT, doc. V. Petráček. Ve své řeči vyjádřil obdiv studentským týmům, že dokáží každým rokem postavit nové monoposty, získávat s nimi dobré umístění v soutěžích a přitom úspěšně studovat.
Program pokračoval improvizovaným rozhovory se zástupci týmů formulí spalovacích i elektrických a motocyklů. Tým CTU CarTech z naší fakulty prezentoval Tomáš Dus.  V úvodu zdůraznil, že vývoj nových monopostů nezastavila ani pandemie. Informoval pak o řadě změn, uplatněných na letošní formuli FS.13 a připomněl dosažená výborná umístění, první v Mostě, třetí na Hungaroringu a páté na Alpe Adria. Na závěr prozradil, že koncept pro příští monopost je hotový. FS.14 bude mít vylepšenou aerodynamiku a odpružení a bude se připravovat na přechod k hybridnímu pohonu. Na závěr požádal příznivce, aby o víkendu, kdy budou soutěžit v Itálii, drželi našemu týmu všechny palce.

Děkan Fakulty strojní, prof. Valášek vyjádřil v úvodu potěšení, že na první soutěži viděl na vlastní oči vítězství našeho týmu. Prohlásil, že nejvíce si váží jejich schopnosti týmové práce a využívání nových technologií a to je současně část výuky, kterou studenti poskytují sami sobě a největší efekt je v tom, co se naučí a co mohou uplatnit v kariéře. Vyjádřil i přesvědčení, že po tak schopných absolventech každá firma ráda „sáhne“. Pak předal týmu šek na 250 tisíc Kč za vzornou reprezentaci fakulty. Program pokračoval předáním šeků týmům s elektrickou formulí a motocyklovému týmu z rukou děkanů. Rektor ČVUT pak také obdaroval všechny týmy šeky, ale s výrazně vyšší hodnotou, pro týmy formulí to bylo po 500 tisících, pro motocyklový tým s částkou nižší.

Po předání šeků následovaly ukázkové jízdy a diskuze návštěvníků u stánků jednotlivých týmů.

Celý průběh Závodního dne ČVUT je možné shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=CcsPpRzsIRc

Fotogalerie