CZ/EN

Aktuality

Německý prezident navštívil výzkumné centrum RICAIP

Publikováno: 30. 08. 2021

V rámci státní návštěvy České republiky navštívil v pátek ráno německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier spolu se svojí manželkou mezinárodní výzkumné centrum RICAIP na pražské technice. Centrum je výsledkem dlouhodobé česko-německé vědecké spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0. Prezident se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze setkal s představiteli akademické a průmyslové sféry, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji moderních technologií pro průmysl. Seznámil se s nejnovějšími experimenty zaměřenými na robotiku a umělou inteligenci.

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – RICAIP – propojuje průmyslové testbedy v České republice, konkrétně v CIIRC ČVUT a CEITEC VUT v Brně, s testbedem německých výzkumných institucí DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. Experimentální pracoviště Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je díky tomu v posledním roce a půl vybavováno z evropských a národních fondů nejnovějšími technologiemi pro chytré továrny.

„Možnost přivítat pana prezidenta na půdě ČVUT je pro nás velkou poctou i potvrzením významu našich pracovišť pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0,“ vyjádřil doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

Prezident zhlédl v testbedu celkem šest robotických experimentů, z toho některé byly připravované ve spolupráci s průmyslovými firmami. Přivítali jej mimo jiné i prof. Radimír Vrba za CEITEC VUT a prof. Michael Valášek za Fakultu strojní ČVUT, která se podílí na budování testbedu a spolupracuje na propojení výuky s průmyslovými aplikacemi.

„Do společných projektů se zapojují jak velké nadnárodní společnosti, tak i české start-upy“, upřesnil dr. Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. „Spolu s firmami vyvíjíme inovativní řešení, která mohou pomoci transformaci českého průmyslu směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, zejména v malých a středních podnicích.“
Setkání s prezidentem se proto zúčastnili partneři Národního centra Průmyslu 4.0, konkrétně Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR, Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto, a José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T‑Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.  

„Ukázky, které jsme pro návštěvu pana prezidenta připravili, pokrývají širokou škálu výzkumu našich týmů na CIIRC ČVUT a RICAIP,” přiblížil dr. Tilman Becker, ředitel RICAIP. „S týmem DFKI jsme například na dálku propojili operátora v Praze s roboty v testbedu v  Saarbrückenu, abychom ověřili proveditelnost principů distribuované výroby a také vzdálenou spolupráci člověka a robota.“

Fotogalerie