CZ/EN

Aktuality

Virtuální studium na partnerských univerzitách aliance EuroTeQ

Publikováno: 09. 07. 2021

Již od zimního semestru 2021/2022 se mohou studenti ČVUT v Praze zapojit do virtuálního studia na prestižních partnerských univerzitách aliance EuroTeQ, které je ČVUT členem.

Jedná se o šest předních technických univerzit: Technical University of Munich (Mnichov, Německo), Technical University of Denmark (Lyngby, Dánsko), Ecole Polytechnique (Paříž, Francie), Tallinn University of Technology (Talin, Estonsko) a ČVUT v Praze otevírá pro své studenty 60 virtuálních kurzů. Kurzy jsou nabízeny v angličtině. K dispozici je také řada jazykových kurzů pro začátečníky v místních jazycích.

Studenti si mohou předměty zapisovat od července 2021.

ČVUT v Praze je partnerem v projektu EuroTeQ Engineering University, konsorcia 6 evropských univerzit, od 1. listopadu 2020. Cílem tříletého projektu je realizovat v prostředí předních technických univerzit vize European Universities Initiative  a European Education Area  za finanční podpory Evropské komise, Erasmus+ programme  A.1 – European Higher Education. Koordinátorem projektu je Technical University of Munich TUM (DE)
Informace o projektu EuroTeQ Engineering University máte k dispozici na www.euroteq.eu.

Přehled kurzů naleznete na www.euroteq.eu/courses.

Kontaktní osoba: Andrea Vavřinová