CZ/EN

Aktuality

Výběrové řízení na místa odborných asistentů FS

Publikováno: 03. 06. 2021

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, vypisuje podle § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na místa:

 1. Odborný asistent / docent pro Ústav technické matematiky (12101) s odborným zaměřením na matematiku (obecně diferenciální a integrální počet, lineární algebru), teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku.
  INFO: doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D., tel. 22435-7542, Jiri.Furst@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent pro Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (12112) s odborným zaměřením na problematiku mechaniky tekutin a termodynamiky, aerodynamiky a experimentálních metod v mechanice tekutin.
  INFO: Ing. Michal Schmirler, Ph.D., tel. 22435-2582, e-mail Michal.Schmirler@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent pro Ústav letadlové techniky (12122) s odborným zaměřením na problematiku kosmické techniky.
  INFO: Ing. Robert Theiner, Ph.D., tel.: 224 357 423, e-mail: Robert.Theiner@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent pro Centrum vozidel udržitelné mobility (12201) a Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120) s odborným zaměřením na problematiku pohonu motorových vozidel, automobilovou techniku a kolejová vozidla.
  INFO: Ing. Bohumil MAREŠ, Ph.D., tel. 22435-2502, Bohumil.Mares@fs.cvut.cz
  INFO: doc. Ing. Oldřich VÍTEK, Ph.D., tel. 22435-2507, Oldrich.Vitek@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent pro Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12131) s odborným zaměřením na problematiku mechaniky těles a mechatroniku.
  INFO: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., tel. 22435-2881, e-mail Michael.Valasek@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent / docent (nebo v habilitačním řízení) pro Ústav materiálového inženýrství (12132) s odborným zaměřením na problematiku kovových materiálů, plazmových procesů a keramiku.
  INFO: prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., tel. 22435-7427, Petr.Spatenka@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent / profesor pro Ústav strojírenské technologie (12133) s odborným zaměřením na problematiku tváření, svařování, slévání  a povrchové úpravy.
  INFO: doc. Ing. Ladislav KOLAŘÍK, Ph.D., tel. 22435-2619, Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent pro Ústav výrobních strojů a zařízení (12135) s odborným zaměřením na problematiku stavby a vývoje obráběcích strojů a jejich procesního využití.
  INFO: Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., tel. 221-990-944, Matej.Sulitka@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent pro Ústav přístrojové a řídící techniky - Odbor přesné mechaniky a optiky (12136) se zaměřením na problematiku přesné mechaniky a optiky.
  INFO: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., tel. 22435-2877, Tomas.Vyhlidal@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent / docent / profesor pro Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138) s odborným zaměřením na podnikový management a ekonomiku, management podnikových (výrobních) procesů a systémů, analýzu a zpracování podnikových dat.
  INFO: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., tel. 22435 - 7615, Miroslav.Zilka@fs.cvut.cz

 
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (VŠ – CSc./Ph.D.) / doložená kvalifikace / praxe v příslušném oboru / vědecká a publikační činnost / morální a občanská bezúhonnost / znalost českého a jednoho světového jazyka.
 
Požadované doklady: přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / jmenovací dekret u docentů a profesorů / soupis publikační činnosti.
 
Nástup dle dohody s příslušným vedoucím ústavu.
 
Přihlášky s požadovanými doklady se přijímají do 30 dnů po uveřejnění inzerátu v elektronické formě (PDF, JPG) na adrese: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.