CZ/EN

Aktuality

Rozvíjíme nové výrobní technologie na bázi laseru

Publikováno: 30. 05. 2021

V prostorách IPA CIIRC v rámci Testbedu Průmyslu 4.0, byla postavena stanice s technologií laserového svařování, řezání a navařování. Unikátní je svou multifunkčností a možností simulace velice různorodých procesů, což neumí v podstatě žádné jiné zařízení na světě.

Stanice je osazena průmyslovým robotem Kuka, který může postupně ovládat čtyři různé procesní hlavy a jeden manipulátor obrobků. Jádrem celého zařízení je vláknový laser od firmy IPG, který umožňuje testování technologií až do výkonu 6 kW. Laser má tedy dostatek výkonu na proříznutí nebo svaření plechů velké tloušťky nebo na zjištění limitů laserového navařování. Buňka je ale unikátní svou multifunkčností a možností simulace velice různorodých procesů, to neumí v podstatě žádné jiné zařízení na světě. Rozhraní připevněné na šesté ose robota umožňuje výměnu technologií v automatickém režimu, proto mohou být kombinovány jednotlivé technologie na jedno upnutí výrobku.

Celý článek o výzkumu laserových technologií na IPA CIIRC můžete číst v časopise MM Průmyslové spektrum.

Oddělení Průmyslové výroby a automatizace (Industrial Production and Automation – IPA) je společným pracovištěm CIIRC ČVUT a Fakulty strojní ČVUT v Praze (FS ČVUT). Odborně se oddělení IPA zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a výrobní automatizace, průmyslové komunikace a zpracování dat a výrobní technologie. V rámci CIIRC ČVUT využívá výzkumnou laboratoř robotiky a výrobních technologií, která je součástí Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT rozvíjeného v rámci mezinárodního centra excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP.