CZ/EN

Aktuality

Cena CRYTUR 2021 – soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Publikováno: 04. 03. 2021

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašují již osmý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).

Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2020 do 30. září 2021.

Odkaz na stránky soutěže: https://www.careermarket.cz/careermarket/cena-crytur