CZ/EN

Aktuality

Studijní pobyty ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin

Publikováno: 19. 02. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

Je-li Váš odborný zájem a studium směřováno do oblasti mechaniky tekutin, ať již experimentální, teoretické, nebo počítačově-simulační, máte možnost se ucházet o studijní pobyty ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin.

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin je přední světové pracoviště pro výzkum  a přípravu odborníků na poli dynamiky tekutin ať již na v oblasti letectví a leteckých motorů či proudění všeho druhu, zejména v životním prostředí i biologických systémech. Z přístrojového vybavení oplývá cca 50 experimentálními zařízeními včetně více než dvou desítek větrných tunelů od nízkých rychlostí až po hypersonické (do Mach 20), plasmatronem k simulaci vstupu objektů z kosmického prostředí do atmosféry a mnoha dalšími přístroji. Více informací je možné získat na webu MŠMT nebo přímo von Karmanova ústavu.
Ze studentského  pohledu  nabízí von Karmanův ústav několik  typů studijních pobytů:

Příklady možných témat zahrnují široké rozpětí od malých satelitů, přes pohyb v atmosféře, předpověď počasí, obnovitelné zdroje energie, chlazení jaderných reaktorů, pokovování povrchů, až po vývoj leteckých motorů a mnoho dalších.

Při včasném přihlášení (nejlépe do 1. 4. 2021) je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (Research master) či 1500 euro (Ph.D.). Nabídka je určena zejména studentkám a studentům s českým občanství, přihlášení občanů jiných států není vyloučené, ale je komplikovanější (VKI byl založen při NATO a je navázán na české členství v něm). Postup přihlašování naleznete v rámci odkazů výše, případně na adrese https://enrolment.vki.ac.be/.